Petitsioon nr 1035/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik C.G.M. ühenduse Galgos sin Fronteras (peamiselt jahipidamiseks kasutatavate hurtade päästmise ja adopteerimise ühendus) ja FAPAM (Madridi autonoomse piirkonna loomakaitse seltside liit) nimel hurtade kasutamise keelustamise kohta jahipidamisel  
Petitsiooni andmed  

1035/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 1035/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik C.G.M. ühenduse Galgos sin Fronteras (peamiselt jahipidamiseks kasutatavate hurtade päästmise ja adopteerimise ühendus) ja FAPAM (Madridi autonoomse piirkonna loomakaitse seltside liit) nimel hurtade kasutamise keelustamise kohta jahipidamisel

Petitsiooni number: 1035/2019

Teemad: Põllumajandus,  Regionaalpoliitika,  Loomade heaolu,  Keskkond – kaitse ja säilitamine

Riik: Hispaania

Ühenduse nimi: GALGOS SIN FRONTERAS Y FAPAM

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: C. G.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja nõuab, et keelustataks hurtadega jahipidamine, mis on tema arvates vastuolus elupaikade direktiiviga, kuna hurtadega küttimine on ainus jahipidamise viis Euroopas, kus koerad oma saaklooma jahivad ja selle kätte saades tapavad. Selline jahtimine toimub valimatult ning Natura 2000 võrgustiku aladel võidakse surmata väljasuremisohus või ohustatud liiki kuuluvaid isendeid, millega rikutakse nii elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi kui ka EÜ programmi LIFE liikide kaitseks.