Petitsioon nr 1069/2019, mille on esitanud Eesti kodanik Eve Fink mittetulundusühingu Eesti Roheline Liikumine nimel veepoliitika direktiivi väidetava rikkumise kohta Eestis asuva Ülemiste järve majandamisel  
Petitsiooni andmed  

1069/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 1069/2019, mille on esitanud Eesti kodanik Eve Fink mittetulundusühingu Eesti Roheline Liikumine nimel veepoliitika direktiivi väidetava rikkumise kohta Eestis asuva Ülemiste järve majandamisel

Petitsiooni number: 1069/2019

Teemad: Tervis,  Keskkond,  Keskkond – reostus,  Keskkond – kaitse ja säilitamine,  Keskkond – vesi

Riik: Eesti

Ühenduse nimi: mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine (registrikood 80001670)

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Eve Fink

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja teatab, et Ülemiste järv varustab Eesti pealinna Tallinna ja selle lähiümbruse elanikke joogiveega. Vastavalt veedirektiivile on osa järvest kaitseala. Eesti veeseaduse artikli 28 lõike 5 kohaselt lubatakse vähendada Ülemiste järve sanitaarkaitseala ühe osa pindala seoses ehitustöödega joogivee võtmiseks kasutatava järve kaldal. See seab ohtu piirkonna ainukese veevaru ning võib halvendada ka joogivee kvaliteeti. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et Eesti veeseadusega rikutakse veedirektiivi 2000/60/EÜ ja direktiivi 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta ning ELi toimimise lepingu artikleid 191–193. Ta tuletab meelde, et liikmesriikidel on lubatud võtta veevarude kaitseks rangemaid meetmeid. Antud juhul aga leevendas Eesti joogivee suhtes kehtivaid õigusnorme, võrreldes vastavate ELi normidega.