Petitsioon nr 1299/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Luis de Miguel Ortega ühenduse ACUS nimel alternatiivseid, traditsioonilisi ja täiendavaid ravimeid ning raviviise käsitleva ühtse ühtlustatud õigusraamistiku kohta ELis  
Petitsiooni andmed  

1299/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 1299/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Luis de Miguel Ortega ühenduse ACUS nimel alternatiivseid, traditsioonilisi ja täiendavaid ravimeid ning raviviise käsitleva ühtse ühtlustatud õigusraamistiku kohta ELis

Petitsiooni number: 1299/2019

Teemad: Tervis,  Tarbija õigused,  Konkurents

Riik: Euroopa Liit

Ühenduse nimi: ACUS

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Luis De Miguel Ortega

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja teatab, et tema petitsiooni eesmärk on pöörduda Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poole seoses vajadusega luua alternatiivseid, traditsioonilisi ja täiendavaid ravimeid ning raviviise käsitlev ühtne ühtlustatud õigusraamistik kas ametliku reguleerimise või Euroopa eneseregulatsiooni süsteemi kaudu, mis austab tarbijate ja spetsialistide õigusi selles väga suures majandussektoris, kusjuures tuleks arvestada kõigi sidusrühmade seisukohtadega. Petitsiooni esitaja leiab, et on vaja sidusrühmade arutelu ja tuleb luua struktuur, mis võimaldab sektorit tulevikus ELis ühtlustada, et vältida kahjulikke olukordi ja mõningate sidusrühmade niisugust eeliskohtlemist Euroopa institutsioonide poolt, mis kahjustab üldist huvi.