Petitsioon nr 1335/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik Gerhard Fischer loomade veo vastase liidu (Aktionsbündnis gegen Tiertransporte) nimel elusloomade väljaveo keelustamise kohta väljaspool Saksamaad  
Petitsiooni andmed  

1335/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 1335/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik Gerhard Fischer loomade veo vastase liidu (Aktionsbündnis gegen Tiertransporte) nimel elusloomade väljaveo keelustamise kohta väljaspool Saksamaad

Petitsiooni number: 1335/2019

Teemad: Loomade heaolu,  Transport

Riik: Saksamaa,  Euroopa Liit

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: European Parliament

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja nõuab, et Saksamaal ja ELi liikmesriikides keelustataks elusloomade väljavedu. Keelu õigusliku aluse puudumise tõttu palub ta vastu võtta Saksamaa põhiseadusele ja Saksamaa loomakaitseseadusele vastava õigusakti.