Vetoomus nro 0202/2019, W.D., Saksan kansalainen, Saksan kansalaisten syrjimisestä liittyen vapaata liikkuvuutta koskevaan direktiiviin 2004/38/EY  
Vetoomuksen tiedot  

0202/2019

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0202/2019, W.D., Saksan kansalainen, Saksan kansalaisten syrjimisestä liittyen vapaata liikkuvuutta koskevaan direktiiviin 2004/38/EY

Vetoomuksen numero: 0202/2019

Aihe: Sisämarkkinat – henkilöiden vapaa liikkuvuus

Maa: Saksa

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: E. P.

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin mukaan kaikilla perheenjäsenillä on maahantulo- ja oleskeluoikeus jokaisessa kotimaansa ulkopuolisessa EU:n jäsenvaltiossa. Direktiivi on pantu täytäntöön Saksassa asumislaissa. Vetoomuksen esittäjä pyytää, että säännökset laajennetaan koskemaan myös Saksan kansalaisia, jotta estetään heidän muita EU:n kansalaisia huonompi kohtelu perheenyhdistämistapauksissa.