Vetoomus nro 0226/2019, S. L.K., Bulgarian kansalainen, S.K.L. Transin puolesta, Ranskan viranomaisten tekemistä lepoaikatarkastuksista, jotka koskevat bulgarialaista kuljetusyritystä  
Vetoomuksen tiedot  

0226/2019

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0226/2019, S. L.K., Bulgarian kansalainen, S.K.L. Transin puolesta, Ranskan viranomaisten tekemistä lepoaikatarkastuksista, jotka koskevat bulgarialaista kuljetusyritystä

Vetoomuksen numero: 0226/2019

Aihe: Sisämarkkinat – tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus

Maa: Euroopan unioni,  Bulgaria

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: E. P.

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä, joka edustaa bulgarialaista kuljetusyritystä, valittaa, että ranskalaiset viranomaiset ovat tarkastaneet rekkojen kuljettajien hotellilaskuja ja antaneet suuria sakkorangaistuksia, kun kuskit eivät ole esittäneet laskuja. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että tarkastukset keskitettiin pääosin Itä- ja Keski-Euroopan rekka-autojen kuljettajiin ja että kuljettajia ei voida pitää vastuussa kaikkien hotellilaskujen säilyttämisestä. Monissa tapauksissa kuljettajat käyttävät erilaisia lepopaikkoja (Airbnb tai ystävän koti), minkä vuoksi he eivät voi toimittaa laskuja. Vetoomuksen esittäjän mielestä valvonta- ja rankaisukäytännöt ovat syrjiviä ja rikkovat EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklaa, joka koskee syrjintäkieltoa, ja ne ovat vastoin EU:n kansalaisten oikeutta työskennellä ja tarjota palveluja kaikkialla EU:ssa.Related information