Vetoomus nro 0528/2018, P. C. H., Saksan kansalainen, kaikkien EU:n ilmatilassa ilmaalusta käyttävien lentäjien ja ilmailualan henkilöstön pakollisia värisokeutta ja puutteellista värinäkemistä koskevista testausvaatimuksista

0 tukija(a) - Tila: Käsittely päätetty
 

Vetoomuksen tiedot

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0528/2018, P. C. H., Saksan kansalainen, kaikkien EU:n ilmatilassa ilmaalusta käyttävien lentäjien ja ilmailualan henkilöstön pakollisia värisokeutta ja puutteellista värinäkemistä koskevista testausvaatimuksista

Vetoomuksen numero: 0528/2018

Aihe: Liikenne

Maa: Euroopan unioni

Vetoomuksen esittäjän tiedot

Nimi: P. H.

 

Valiokunnan kokouspöytäkirja

  • Ei ole
 

Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut siitä, että EU:n nykyistä puutteellista värinäkemistä koskevaa testausta ei sovelleta täysimääräisesti EU:n ulkopuolisiin lentäjiin. Vetoomuksen esittäjä kuvaa, että ulkomailla koulutettuihin lentäjiin ei sovelleta samoja värisokeustestejä kuin EU:ssa koulutettuihin lentäjiin, mutta heillä on oikeus käyttää ilma-alusta EU:n ilmatilassa, vaikka heillä ei olisi siihen oikeutta, jos heidät olisi koulutettu ja testattu EU:ssa. Vetoomuksen esittäjä pyytää ottamaan käyttöön säännöksiä tilanteen korjaamiseksi siten, että määräävä tekijä olisi pikemminkin tosiasiallinen lääketieteellinen tila kuin lentäjän alkuperä.