Vetoomus nro 0533/2018, J. F., Maltan kansalainen, moottoriajoneuvojen melutasoa koskevan EU-lainsäädännön väitetystä noudattamatta jättämisestä Maltassa

1 tukija(a) - Tila: Voi tukea
 

Vetoomuksen tiedot

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0533/2018, J. F., Maltan kansalainen, moottoriajoneuvojen melutasoa koskevan EU-lainsäädännön väitetystä noudattamatta jättämisestä Maltassa

Vetoomuksen numero: 0533/2018

Aihe: Ympäristö

Maa: Malta

Yhdistyksen nimi: Noise Abatement Society of Malta (NASoM)

Vetoomuksen esittäjän tiedot

Nimi: J. F.

 

Yhteenveto vetoomuksesta

Maltassa hyväksyttyjen moottoriajoneuvojen melutaso osoittaa vetoomuksen mukaan, että erityisesti asetusten (EU) N:o 168/2013 ja N:o 540/2014 täytäntöönpano on puutteellista, mikä johtaa terveyttä ja hyvinvointia koskeviin valituksiin. Se herättää myös kysymyksiä sallittujen ajoneuvojen laadusta ja turvallisuudesta. Vetoomuksen esittäjä epäilee liikenteen melulle altistumista Maltassa koskevien tilastojen ja todellisuuden välistä eroa ja painottaa, että melusaaste on merkittävä terveysongelmia aiheuttava ympäristötekijä.