Vetoomus nro 0540/2019, Thomas Bublitz, Saksan kansalainen, Saksan liittovaltion yksityisten klinikoiden yhdistyksen (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.) puolesta, arvonlisäverodirektiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä  
Vetoomuksen tiedot  

0540/2019

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0540/2019, Thomas Bublitz, Saksan kansalainen, Saksan liittovaltion yksityisten klinikoiden yhdistyksen (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.) puolesta, arvonlisäverodirektiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Vetoomuksen numero: 0540/2019

Aihe: Verotus,  Sisämarkkinat

Maa: Saksa

Yhdistyksen nimi: Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: Thomas Bublitz

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä kirjoittaa, että Saksan teollisuuslain 30 pykälän nojalla toimiluvan saaneita mutta sosiaalilainsäädännön 108 artiklan nojalla liittovaltion sairaaloita koskevaan suunnitelmaan kuulumattomia yksityisiä klinikoita kohdellaan arvonlisäverotarkoituksissa eri tavoin kuin sairaaloita koskevaan suunnitelmaan kuuluvia sairaaloita, vaikka molemmat tarjoavat samoja tarpeellisia sairaanhoitopalveluja. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia vaatimaan Saksaa muuttamaan lainsäädäntöään, jotta se saattaisi osaksi kansallista liikevaihtoverolainsäädäntöään arvonlisäverodirektiivissä vahvistetun periaatteen verolainsäädännön neutraalisuudesta.