Vetoomus nro 0560/2018, Alberto Cirio, Italian kansalainen, vaarattoman erityisjätteen kaatopaikan perustamisen vastustamisesta

2 tukija(a) - Tila: Voi tukea
 

Vetoomuksen tiedot

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0560/2018, Alberto Cirio, Italian kansalainen, vaarattoman erityisjätteen kaatopaikan perustamisen vastustamisesta

Vetoomuksen numero: 0560/2018

Aihe: Ympäristö

Maa: Italia

Vetoomuksen esittäjän tiedot

Nimi: Alberto Cirio

 

Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kiinnittää huomion maaperän ja veden saastumiseen, jos yksityisen yrityksen esittämälle hankkeelle, joka koskee vaarattoman erityisjätteen sijoittamiseen tarkoitetun kaatopaikan sekä siihen yhdistetyn hyödyntämislaitoksen sijoittautumista ja toimintaa, myönnetään maakunnallinen lupa. Vetoomuksen esittäjän mukaan kyseessä olisi uusi laitos, jonka varastointikapasiteetti olisi noin 350 000 m³, ja se perustettaisiin Cuneossa olevan pienen kunnan alueelle. Siellä on ennestään vanha kaatopaikka, jonka kapasiteetti on käytetty loppuun ja jonne on sijoitettu yli 600 000 tonnia kiinteää yhdyskuntajätettä ja 300 000 tonnia erityisjätettä. Kunnan alueella on valtavat määrät kaikentyyppistä jätettä (kiinteää yhdyskuntajätettä, erityistä teollisuusjätettä, orgaanista jätettä), koska sen alueella on peräti kolme muuta kaatopaikkaa tai lajittelu- ja käsittelylaitosta. Myöskään tammikuussa 2018 hyväksytyssä erityisjätteen käsittelyä koskevassa alueellisessa suunnitelmassa ei esitetä uutta kaatopaikkaa. Vetoomuksen esittäjän mukaan on perusteltua huolta myös siitä, että hakijayritys, joka jo entuudestaan omistaa loppuun käytetyn kaatopaikan, ajaa omia etujaan eikä paikallisen yhteisön etuja. Hän vetoaa SEUT-sopimuksen 191 artiklaan ja jätteistä annettuun sekundaarilainsäädäntöön (direktiivi 2008/98/EY jätteistä – 10 artikla hyödyntämisestä ja 11 artikla uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä – sekä direktiiviin 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä) ja perusoikeuskirjan 37 artiklaan. Hän kehottaa unionin toimielimiä puuttumaan asiaan, mikäli niillä on siihen valtuudet.