Vetoomus nro 0682/2019, Chris Andrews, Irlannin kansalainen, Sinn Féinin puolesta, yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin väitetystä rikkomisesta Dublinissa  
Vetoomuksen tiedot  

0682/2019

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0682/2019, Chris Andrews, Irlannin kansalainen, Sinn Féinin puolesta, yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin väitetystä rikkomisesta Dublinissa

Vetoomuksen numero: 0682/2019

Aihe: Ympäristö – ympäristönsuojelu,  Ympäristö – vesi

Maa: Irlanti

Yhdistyksen nimi: Sinn Féin

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: Chris Andrews

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että Ringsendin vedenpuhdistamosta päästetään jätevettä Dublinin lahdelle, jonka Unesco on nimennyt biosfäärialueeksi. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tämä uhkaa veden laatua, biologista monimuotoisuutta, ekosysteemiä ja yli 300 000 asukkaan terveyttä. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että ongelma oli erityisen vakava kesällä 2019, jolloin useilla Dublinin rannoilla oli tilapäinen uimakielto, koska Ringsendin vedenpuhdistamosta päästettiin liikaa jätevettä. Vetoomuksen esittäjä kertoo myös, että komissio on aloittanut rikkomusmenettelyn Irlantia vastaan, koska tämä ei ole noudattanut asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä pyytää parlamenttia varmistamaan, että Irlannin hallitus noudattaa yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettua direktiiviä ja ryhtyy ratkomaan Ringsendin vedenpuhdistamosta peräisin olevan jäteveden aiheuttamia ongelmia.