Vetoomus nro 0695/2018, U. K., Saksan kansalainen, maatalouslannoitteissa ja puhdistamolietteessä käytettyjen biosolidien mikromuovista  
Vetoomuksen tiedot  

0695/2018

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0695/2018, U. K., Saksan kansalainen, maatalouslannoitteissa ja puhdistamolietteessä käytettyjen biosolidien mikromuovista

Vetoomuksen numero: 0695/2018

Aihe: Ympäristö – vesi,  Ympäristö – ympäristönsuojelu,  Ympäristö,  Ympäristö – ympäristön pilaantuminen

Maa: Saksa,  Euroopan unioni

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: E. P.

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan kasvavasta muovisaasteesta ja erityisesti mikro- ja nanomuovihiukkasten kiertokulun vaikutuksista luontoon. Vetoomuksen esittäjä viittaa kahden saksalaisen tutkimusinstituutin tutkimuksiin, joissa osoitetaan, että mikromuovin aiheuttamalla maan saastumisella (sedimenttien ja pohjaveden kautta imeytymällä) voi olla tuhoisia vaikutuksia maaekosysteemeihin, ja vaikutukset voivat olla pahempia kuin jo tutkitut mikromuovin vaikutukset meriekosysteemeihin. Vetoomuksen esittäjä viittaa muihin lähteisiin ja mikromuovin maaperään aiheuttamiin vaikutuksiin, kuten kotitalousjätteistä peräisin olevien hiukkasten kulkeutumiseen vesiteihin esim. synteettisten tekstiilien pesemisen kautta. Vetoomuksen esittäjä on erityisen huolissaan jäteveden käsittelylaitoksiin kulkeutuvien vesien mikromuovikontaminaatiosta ja tähän liittyvästä vaarasta, että maaperä saastuu entisestään tai että jätevesiainesta käytetään myöhemmin lannoitustarkoituksiin. Vetoomuksen esittäjä käsittelee alustavia tieteellisiä johtopäätöksiä, jotka koskevat mikromuovien kemiallisten ja fyysisten ominaisuuksien muuttumista sen jälkeen, kun ne joutuvat maaekosysteemeihin, ja suoraa vaikutusta mikro-organismeihin hormonaalisten haittavaikutusten muodossa. Vetoomuksen esittäjä viittaa myös mikromuovien dokumentoituun leviämiseen aiemmin koskemattomiin ympäristöihin, kuten esimerkiksi Alppien asumattomille luonnonsuojelualueille, sekä seurauksiin, joita aiheutuu mikro- ja nanomuovien kulkeutumisesta elintarvikeketjuun. Kala- ja lihatuotteiden lisäksi mikro- ja nanohiukkasia on jäljitetty jo suolasta, sokerista ja oluesta. Lopuksi vetoomuksen esittäjä esittää, että nykyinen tilanne on pahentunut, koska mikromuovin standardoidut havaitsemismenetelmät ja yhdenmukaiset lähestymistavat aiheeseen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti puuttuvat.