Vetoomus nro 0865/2018, Kapka Panayotova, Bulgarian kansalainen, itsenäisen elämisen keskuksen (Centre for Independent Living) puolesta, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käytöstä Bulgariassa  
Vetoomuksen tiedot  

0865/2018

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 0865/2018, Kapka Panayotova, Bulgarian kansalainen, itsenäisen elämisen keskuksen (Centre for Independent Living) puolesta, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käytöstä Bulgariassa

Vetoomuksen numero: 0865/2018

Aihe: Sosiaaliasiat

Maa: Bulgaria

Yhdistyksen nimi: Centre for Independent Living Sofia

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: Kapka Panayotova

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomus koskee Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) suunniteltua käyttöä ryhmäkotien rakentamiseen vammaisille ja ikääntyneille henkilöille. Tällaiset ryhmäkodit ovat osa Bulgarian hallituksen pyrkimyksiä luopua pitkäkestoisen laitoshoidon järjestelmästä ja edistää siten vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden itsenäistä elämistä sekä heidän aitoa osallistamistaan ja osallistumistaan yhteiskuntaan. Vetoomuksen esittäjä on kuitenkin huolissaan, että vaikka tällaiset ryhmäkodit voivat vähitellen johtaa perinteisten laitosten sulkemiseen, niillä tuskin lopetetaan vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden eriyttämistä ja yhteiskunnan ulkopuolelle sulkemista. Tässä yhteydessä vetoomuksen esittäjä ehdottaa, että EU:n varoja käytettäisiin vaihtoehtoisesti asuntojen ostamiseen olemassa olevista kerrostaloista tai taloista ja yksilöllisemmän tuen tarjoamiseen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia kehottamaan Euroopan komissiota varmistamaan, että Bulgaria käyttää EU:n varoja vammaisten henkilöiden sosiaaliseen osallistamiseen maan EUvelvoitteiden ja vammaisyleissopimukseen perustuvien velvoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää, että otetaan käyttöön pitkäaikaishoitoa koskeva strategia ja suunnitelma (laitoshoidosta luopuminen), jossa etusijalla ovat esteetön ja kohtuuhintainen asuminen (muu kuin yhteisasuminen) ja yhteisössä tarjottava muu kuin asumiseen liittyvä tuki, henkilökohtainen avustaminen mukaan luettuna. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa myös, että kehitetään laitoshoidosta luopumista koskevien jäsenvaltioiden strategioiden arvioimiseksi menetelmä, jossa otetaan huomioon vammaisyleissopimus ja arvioidaan jäsenvaltioita sen perusteella, miten strategia vaikuttaa kyseisten henkilöiden sosiaaliseen osallistamiseen ja yhteisöön osallistumiseen.