Vetoomus nro 1013/2019, W. T., Saksan kansalainen, Bewegung Bewusster Friseure International e.V. -yhdistyksen puolesta, terveyttä ja ympäristöä vaarantamattomasta kosmetiikasta  
Vetoomuksen tiedot  

1013/2019

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 1013/2019, W. T., Saksan kansalainen, Bewegung Bewusster Friseure International e.V. -yhdistyksen puolesta, terveyttä ja ympäristöä vaarantamattomasta kosmetiikasta

Vetoomuksen numero: 1013/2019

Aihe: Eläinten hyvinvointi,  Terveys,  Ympäristö – ympäristönsuojelu,  Perusoikeudet

Maa: Euroopan unioni

Yhdistyksen nimi: Bewegung Bewusster Friseure International e.V.

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: B. W.

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tuhannet kosmetiikka- ja hygieniatuotteet, jotka sisältävät mahdollisesti terveydelle ja/tai ympäristölle haitallisia kemiallisia tai synteettisiä ainesosia, ovat osittain vastuussa elinympäristöjen laadun heikkenemisestä maapallolla sekä veden, ilman ja maaperän kaltaisten elämälle välttämättömien resurssien pilaantumisesta. Vetoomuksen esittäjä vaatii, että EU:n tasolla on otettava käyttöön lainsäädännöllisiä ja verotuksellisia toimenpiteitä, joilla suositaan ympäristöystävällisempiä lähtökohtia ja rajoitetaan mahdollisimman pitkälle ympäristölle haitallisiksi todettujen aineiden käyttöä tai kielletään se kokonaan. Kosmetiikkaa koskevaa eläinkoekieltoa on noudatettava poikkeuksetta, ja sen on tultava voimaan koko maailmassa. Vetoomuksen esittäjä vaatii muun muassa koko EU:n tasolla yhtenäisen luonnonkosmetiikalle myönnettävän merkin käyttöönottoa. Ympäristön saastuttamisesta olisi jouduttava maksamaan kalliimmin ja ympäristönsuojelua olisi tuettava. Vetoomuksen esittäjä on tyytyväinen Euroopan parlamentin toukokuussa 2018 antamaan päätöslauselmaan kosmetiikkaa koskevasta yleisestä eläinkoekiellosta. Lainsäädännölliset porsaanreiät olisi kuitenkin hänen mielestään poistettava. Vetoomuksen esittäjä mainitsee useita haitallisia ainesosia, kuten alumiinisuolat, öljy, mikromuovit ja nanohiukkaset.