Vetoomus nro 1057/2018, M. A. M. N., Espanjan kansalainen, Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural -järjestön puolesta, voimaperäisen karjankasvatuksen vaikutuksista Limian laaksossa  
Vetoomuksen tiedot  

1057/2018

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 1057/2018, M. A. M. N., Espanjan kansalainen, Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural -järjestön puolesta, voimaperäisen karjankasvatuksen vaikutuksista Limian laaksossa

Vetoomuksen numero: 1057/2018

Aihe: Maatalous

Maa: Espanja

Yhdistyksen nimi: Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: M. M.

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä tuomitsee voimaperäisen karjankasvatuksen vaikutukset Limian laaksoon ja As Conchas -tekojärveen. Vetoomuksen esittäjä pitää valitettavana erityisesti kanojen ja sikojen voimaperäisen kasvatuksen lisääntymistä, puutteellista maatilojen jätteenkäsittelyä, hyviä maatalouskäytäntöjä koskevan sitovan säännöstön puuttumista sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumista, joka johtuu nitraattipitoisuuksien kasvusta ja rehevöitymisestä. Hän pyytää lopettamaan uusien maatilojen perustamisen ja valvomaan nykyisten maatilojen hoitoa. Tiloilla olisi otettava käyttöön ympäristön kannalta kestäviä karjatalousjätteen käsittelymenetelmiä, jotka ovat voimassa olevan alaa koskevan EU:n lainsäädännön mukaisia.