Vetoomus nro 1064/2018, U. P., Saksan kansalainen, ja kolme allekirjoittanutta, EU:sta peräisin olevan karjan kuljettamisesta ja teurastamisesta kolmansissa maissa

7 tukija(a) - Tila: Voi tukea
 

Vetoomuksen tiedot

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 1064/2018, U. P., Saksan kansalainen, ja kolme allekirjoittanutta, EU:sta peräisin olevan karjan kuljettamisesta ja teurastamisesta kolmansissa maissa

Vetoomuksen numero: 1064/2018

Aihe: Eläinten hyvinvointi

Maa: Euroopan unioni

Vetoomuksen esittäjän tiedot

Nimi: U. P.

 

Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä tuomitsee nykyisen tilanteen elävien eläinten kuljettamisessa kolmansiin maihin sekä kolmansien maiden teurastuskäytännöissä. Vetoomuksen esittäjä viittaa ZDF-kanavan esittämään eläinten kuljetusta käsittelevään dokumenttielokuvaan ”37 Degrees – Classified: Animal Transport”. Vetoomuksen allekirjoittaneet vastustavat sitä, että vaikka näistä ongelmista on käyty paljon yhteiskunnallista keskustelua, merkittäviä toimia ei ole toteutettu sen varmistamiseksi, että eläimiä kohdellaan asianmukaisesti ja EU:n säännösten mukaisesti. Vetoomuksen esittäjät kiinnittävät erityistä huomiota dokumenttielokuvassa esitettyihin väitteisiin, joiden mukaan monet islamilaiset maat, kuten Turkki ja Lähi-idän maat, eivät noudata asianmukaisia suojatoimia teurastaessaan eläimiä halal-sertifioiduilla menetelmillä. Vetoomuksen esittäjät vaativat toteuttamaan kiireellisesti asiaa koskevia lainsäädäntötoimia ja kieltämään EU:sta peräisin olevan karjan kuljettamisen maihin, joissa ei kunnioiteta eläinten hyvinvointia koskevia EU:n standardeja.