Vetoomus nro 1068/2018, Oliver Lücke, Saksan kansalainen, henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevaan sopimukseen perustuvien Sveitsin velvoitteiden täyttämisestä  
Vetoomuksen tiedot  

1068/2018

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 1068/2018, Oliver Lücke, Saksan kansalainen, henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevaan sopimukseen perustuvien Sveitsin velvoitteiden täyttämisestä

Vetoomuksen numero: 1068/2018

Aihe: Sisämarkkinat – henkilöiden vapaa liikkuvuus

Maa: Euroopan unioni,  Sveitsi

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: Oliver Lücke

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä kehottaa EU:ta toteuttamaan poliittisia toimia sen varmistamiseksi, että Sveitsi täyttää henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevaan EU:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen perustuvat velvoitteensa etenkin syrjinnän kieltämisen (2 artikla) ja tehokasta valitusmekanismia koskevan oikeuden osalta (11 artikla). Vetoomuksen esittäjä harjoittaa asianajajan ammattia Bernin kaupungissa, ja hän on erikoistunut ihmisoikeuslainsäädäntöön. Hän väittää, että tietyt viranomaiset Sveitsin oikeuslaitoksessa ovat kohdistaneet häneen aiheetonta taloudellista painetta sekä toteuttaneet muita toimia, joita vetoomuksen esittäjä kuvaa yhteistoiminnalliseksi kiusaamiseksi, kuten lähettäneet kirjallisia tiedoksiantoja, joissa häntä kehotetaan lopettamaan lakimiehen ammatin harjoittaminen Sveitsissä ja palaamaan Saksaan. Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että asiaa koskeva kanne on käsiteltävänä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Hän myös viittaa muihin Euroopan parlamentille esitettyihin vetoomuksiin samankaltaisista aiheista, jotka liittyvät Sveitsissä työskentelevien tai oleskelevien EU:n kansalaisten syrjintään.