Vetoomus nro 1076/2018, L. M. G., Espanjan kansalainen, EU:n kansalaisten kokemasta oikeudellisesta epävarmuudesta Belgian lipun alla purjehtivien alusten osalta  
Vetoomuksen tiedot  

1076/2018

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 1076/2018, L. M. G., Espanjan kansalainen, EU:n kansalaisten kokemasta oikeudellisesta epävarmuudesta Belgian lipun alla purjehtivien alusten osalta

Vetoomuksen numero: 1076/2018

Aihe: Liikenne

Maa: Belgia

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: L. M.

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että huviveneitä koskevan lain tultua voimaan 1. heinäkuuta 2018 vähintään 50 prosentin Belgian lipun alla purjehtivien alusten omistajista, olivatpa nämä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, on asuttava Belgiassa. Vetoomuksen esittäjän mukaan uudet säännökset aiheuttavat huomattavaa oikeudellista epävarmuutta kaikille EU:n kansalaisille, jotka ovat päättäneet aiemman lainsäädännön nojalla rekisteröidä aluksensa Belgiassa. Koska huviveneilyä koskevaa yhteistä unionin lainsäädäntöä ei ole, EU:n kansalaisten on noudatettava hyvin erilaisia säännöksiä riippuen sen EU:n jäsenvaltiosta, jonka lipun alla alus purjehtii. Vetoomuksen esittäjä toivoo tämän vuoksi Euroopan parlamentilta toimia, joilla turvataan niiden unionin kansalaisten oikeudet, joihin lainsäädäntömuutos vaikuttaa, jotta asianomaiset viranomaiset kunnioittavat oikeusvarmuuden periaatetta eivätkä sovella lainsäädäntöä taannehtivasti.