Vetoomus nro 1093/2018, M. L., Saksan kansalainen, direktiivin 96/71/EY soveltamisalan laajentamisesta kattamaan sähköiset työtilat  
Vetoomuksen tiedot  

1093/2018

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 1093/2018, M. L., Saksan kansalainen, direktiivin 96/71/EY soveltamisalan laajentamisesta kattamaan sähköiset työtilat

Vetoomuksen numero: 1093/2018

Aihe: Sisämarkkinat,  Työllisyys

Maa: Euroopan unioni,  Saksa

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: M. L.

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä pyytää muuttamaan direktiiviä 96/71/EY siten, että sillä säännellään tietoteknisten palvelujen tarjontaan osallistuvien merentakaisten työntekijöiden työoloja. Vetoomuksen esittäjä on huolissaan siitä, että jos direktiiviä ei laajenneta kattamaan sähköisiä työtiloja, sillä ei onnistuta suojelemaan EU:n työntekijöitä palkkauksen ja työvoimakustannusten osalta.