Vetoomus nro 1093/2018, M. L., Saksan kansalainen, direktiivin 96/71/EY soveltamisalan laajentamisesta kattamaan sähköiset työtilat

0 tukija(a) - Tila: Voi tukea
 

Vetoomuksen tiedot

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 1093/2018, M. L., Saksan kansalainen, direktiivin 96/71/EY soveltamisalan laajentamisesta kattamaan sähköiset työtilat

Vetoomuksen numero: 1093/2018

Aihe: Työllisyys,  Sisämarkkinat

Maa: Saksa,  Euroopan unioni

Vetoomuksen esittäjän tiedot

Nimi: M. L.

 

Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää muuttamaan direktiiviä 96/71/EY siten, että sillä säännellään tietoteknisten palvelujen tarjontaan osallistuvien merentakaisten työntekijöiden työoloja. Vetoomuksen esittäjä on huolissaan siitä, että jos direktiiviä ei laajenneta kattamaan sähköisiä työtiloja, sillä ei onnistuta suojelemaan EU:n työntekijöitä palkkauksen ja työvoimakustannusten osalta.