Vetoomus nro 1094/2018, M. K., Puolan kansalainen, puolalaisten pankkien väitetystä asiakkaiden syrjinnästä näiden asuinpaikan perusteella  
Vetoomuksen tiedot  

1094/2018

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 1094/2018, M. K., Puolan kansalainen, puolalaisten pankkien väitetystä asiakkaiden syrjinnästä näiden asuinpaikan perusteella

Vetoomuksen numero: 1094/2018

Aihe: Sisämarkkinat – tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus

Maa: Puola

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: M. K.

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä viittaa Puolan lainsäädännön väitettyyn yhteensopimattomuuteen maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä 23. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU kanssa. Hän kiinnittää huomiota erityisesti direktiivin 15 artiklaan, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät luottolaitokset syrji unionissa laillisesti asuvia kuluttajia heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa vuoksi, ja viittaa Euroopan komission tästä aiheesta julkaisemaan saatavilla olevaan tietoon. Vetoomuksen esittäjä kiinnittää seuraavaksi huomiota Puolan lainsäädäntöön, myös 19. elokuuta 2011 annettuun maksupalvelulakiin (virallinen lehti N:o 199, kohta 1175), jonka mukaan palveluntarjoaja voi kieltäytyä tekemästä perusmaksutilisopimusta, jos kuluttaja ei esitä Puolan alueella olevaa kotiosoitetta tai postiosoitetta. Vetoomuksen esittäjän mukaan tämä merkitsee, että pankit voivat kieltäytyä avaamasta perustiliä henkilölle, joka ei asu Puolassa. Tämä on syrjivää muissa jäsenvaltioissa asuvia kuluttajia kohtaan. Vetoomuksen esittäjä kehottaa vaatimaan Puolan hallitukselta direktiivin säännösten noudattamista siten, että puolalaiset pankit eivät voi kieltäytyä avaamasta perustiliä ulkomailla oleskeleville kuluttajille.