Vetoomus nro 1099/2018, Józef Drzazgowski, Puolan kansalainen, ja 531 allekirjoittanutta, hiiliavolouhoksen aiheuttamasta ympäristökatastrofista itäisessä Wielkopolskassa  
Vetoomuksen tiedot  

1099/2018

Yhteenvedon otsikko: Vetoomus nro 1099/2018, Józef Drzazgowski, Puolan kansalainen, ja 531 allekirjoittanutta, hiiliavolouhoksen aiheuttamasta ympäristökatastrofista itäisessä Wielkopolskassa

Vetoomuksen numero: 1099/2018

Aihe: Ympäristö

Maa: Puola

Vetoomuksen esittäjän tiedot  

Nimi: Józef Drzazgowski

Yhteenveto vetoomuksesta  

Vetoomuksen esittäjä edustaa Wielkopolskan ja Kujawyn rajan kuntien asukkaita, jotka ovat varoittaneet alueen ruskohiilikaivosten aiheuttamasta ympäristöuhasta yli kymmenen vuoden ajan. Komissiolle valitettiin vuonna 2008 epäasianmukaisesti toteutetusta ympäristövaikutusten arvioinnista. Puolan hallitus ei ole reagoinut kehotuksiin noudattaa ympäristölainsäädäntöä esimerkiksi Goplo-järven tapauksessa, yksi kaivoksista toimii ilman voimassaolevaa vesilupaa ja toiminnassa olevilla kaivoksilla on yhä kielteisempi vaikutus ympäristöön. Hydrologiset olosuhteet, vesivarat ja veden laatu heikkenevät, ja monet Natura 2000 -ohjelmassa suojellut alueet sekä lintu- ja luontotyyppidirektiivillä suojellut arvokkaat lajit ja luontotyypit ovat uhattuina. Kuivuus ja raskasmetallipitoisuus eivät ole ainoita ruskohiilen laajamittaisen louhinnan seurauksia. Lisäksi yhteisön vastustuksesta huolimatta ruskohiilen louhiminen on edelleen Puolan hallituksen painopisteala, vaikka se aiheuttaa kansalaisille ja ympäristölle vahinkoa ja menetyksiä, ja sekä keskushallinnon että paikallishallinnon aluesuunnitteluohjelmissa heikennetään paikallisyhteisöjen asemaa ja kykyä osallistua alueen aluesuunnittelua ja kaivostoimintaa koskevaan päätöksentekoon.