Search menu
 
 
 

Vetoomukset ladataan verkkoon sitä mukaa, kun vetoomusvaliokunta on tehnyt niistä päätöksen.

 
 
Hakutuloksia 764
Tulokset sivulla 10 | 20 | 50 | 100
 
Vetoomus nro 1199/2018, C. J., Saksan kansalainen, saksalaisten nuorten suojelemisesta rasistiselta ja antisemitistiseltä sisällöltä
Vetoomuksen esittäjä työskentelee kasvatusalalla, ja hän on huolestunut rasistisesta, muukalaisvastaisesta ja antisemitistisestä materiaalista sekä niiden kohdentamisesta nuorisolle. Hän on erityisen huolestunut musiikin esittäjistä, jotka vaikuttavat juhlistavan tai ihannoivan tällaista sisältöä, ja esittää luettelon Saksassa toimivista muusikoista ja yhtyeistä, ...
4 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1196/2018, D. M., Saksan kansalainen, ihmisarvosta ja EU:n perussopimusten pätemättömyydestä
Vetoomuksen esittäjä ilmaisee ajatuksiaan Euroopan unionin perusarvoista ja niiden laillisuudesta. Hänen mielestään EU:n perussopimukset muistuttavat valtion perustuslakia. Saksa ei koskaan antanut perustuslain mukaista hyväksyntää EU:n perustamiselle. Näin ollen EU:n perussopimukset ovat lainvastaisia ja Euroopan unionilla ei ole pätevyyttä.
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1195/2018, E. R., Itävallan kansalainen, ja viisi muuta allekirjoittanutta, EU:n laajuisesta kilometripohjaisesta tiemaksujärjestelmästä
Vetoomuksen esittäjä vastustaa komission suunnittelemaa yhtenäistä Euroopan laajuista henkilöautoja ja kuorma-autoja koskevaa tietullimallia, jossa autoilijoita veloitettaisiin ajettujen kilometrien perusteella. Itävaltalaisille autoilijoille tämä tarkoittaisi miljardien eurojen lisämaksuja. Itävallan nykyisen vinjetteihin perustuvan tiemaksujärjestelmän etuja ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1191/2018, H. G., Iranin kansalainen, Iranissa vangitun henkilön vapauttamisesta
Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tukemaan pyrkimyksiä vapauttaa EU:n kansalainen, joka on vetoomuksen esittäjän mukaan vangittu väärin perustein Iranissa. Vetoomuksen esittäjän mukaan olosuhteet vankilassa ovat erittäin huonot ja ne ovat heikentäneet huomattavasti vangitun terveydentilaa.
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1178/2018, E. S., Saksan kansalainen, Euroopan keskuspankin sekä EU:n talous- ja rahapolitiikan havaituista perustuslain vastaisista vaikutuksista
Vetoomuksen esittäjän mielestä Euroopan keskuspankin toiminta sekä EU:n talous- ja rahapolitiikka ovat epäedullisia Saksan kansalaisille. Hän uskoo, että yhteisvaluutan käyttöönotto on aiheuttanut Saksalle huomattavat taloudelliset ja rahalliset tappiot, että nämä ovat Saksan oikeusjärjestyksen mukaisesti perustuslain vastaisia ja että tällä perusteella sota ...
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1168/2018, A. H., Saksan kansalainen, lääkkeiden pakollisista pakkausmerkinnöistä
Vetoomuksen esittäjä perustelee, että lääkepillerien pakollista merkintää ei pitäisi rajoittaa pelkästään pakkauksiin, koska niitä ei pysty enää luotettavasti tunnistamaan sen jälkeen kun ne on otettu pois pakkauksistaan esimerkiksi sairaaloissa tai hoitokodeissa, mikä aiheuttaa virheriskin. Tästä syystä hän pyrkii löytämään ratkaisun EU:n tasolla.
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1144/2018, H. M., Romanian kansalainen, teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta henkilökohtaisesta oikeudellisesta riidasta Romaniassa
Vetoomuksen esittäjä on tyytymätön sisäisen oikeudellisen riita-asian tuloksiin asiassa, joka koskee hänen teollis- ja tekijänoikeuksiaan rekisteröidyn keksinnön keksijänä ja hänelle tällä perusteella kuuluvaa korvausta. Vetoomuksen esittäjä väittää, että Romanian oikeusistuimet ovat soveltaneet virheellisesti direktiiviä 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien ...
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1143/2018, S. V. C., Espanjan kansalainen, Associacion Victimes Franquisme -järjestön puolesta, Espanjassa Francon diktatuurin aikana tehtyjen rikosten rankaisemattomuudesta
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Espanjan hallitus ja oikeusviranomaiset loukkaavat Francon diktatuurin aikaisten rikosten uhrien ja heidän perheidensä oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Vetoomuksen esittäjä toteaa József Nagyn perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2015 laatiman mietinnön mukaisesti, että jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ...
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1159/2018, Iulian Sergiu Gheorghe, Romanian kansalainen, Italian tieliikennelain viimeaikaisista muutoksista, jotka koskevat ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen käyttöä
Vetoomuksen esittäjä valittaa Italian tieliikennelain viimeaikaisista muutoksista, jotka koskevat ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen käyttöä. Vetoomuksen esittäjän mielestä nämä joulukuussa 2018 voimaan tulleet muutokset ovat syrjiviä ja vastoin tavaroiden ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Italian uudet ulkomaisten ajoneuvojen ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1190/2018, Gregoire Servet, Ranskan kansalainen, Kiinasta tuotavien sähköpyörien tuontiveroista
Vetoomuksen esittäjällä on pieni yritys, ja hän tuo sähköpyöriä Kiinasta Ranskaan myytäväksi. Hän arvostelee 20. marraskuuta 2018 annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/1795 menettelyn ja perusteiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan mukaisen taloudellisen tasapainon arvioinnin soveltamista varten ...
3 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1167/2018, Demitrios Paicopolos, Kreikan kansalainen, Huawein tuotteiden markkinoinnista Kreikassa ja EU:ssa sekä kaikkien tietoliikennelaitteiden tarkastamisesta EU:ssa turvallisuuden parantamiseksi ja vakoiluverkkojen eliminoimiseksi
Vetoomuksen esittäjä kiistää väitteet, joiden mukaan Huawei osallistuu Kiinan hyväksi tehtävään vakoiluun, mutta katsoo, että yhtiö on silti vaarassa joutua EU:n jäsenvaltioiden kieltämäksi ilman minkäänlaisia näitä väitteitä tukevia todisteita. Siksi hän kehottaa EU:ta– takaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset antamalla Huawein markkinoida tuotteitaan esteettömästi ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1158/2018, Romeo Gaidarof, Bulgarian kansalainen, kaikkien ajoneuvojen kilometrimääriä seuraavan verkkotietokannan kehittämisestä
Vetoomus koskee verkkotietokantaa, jonka avulla seurattaisiin kaikkien ajoneuvojen ajokilometrimääriä. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa sellaisen tietokannan kehittämistä, josta kuka tahansa voi tarkistaa ajoneuvon VIN-numeron perusteella ajoneuvon tiedot ja viimeisimmän vuosikatsastuksen tulokset.
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1169/2018, Jörg Warneke, Saksan kansalainen, Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistamisesta
Vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että EU:n vaalilainsäädäntö ja -menettelyt olisi uudistettava, jolloin ensisijainen tavoite olisi varmistaa Euroopan tason poliittisten puolueiden parempi näkyvyys ja saada aikaan ’implisiittiset’ ylikansalliset ehdokaslistat. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa useita konkreettisia uudistuksia, jotka voitaisiin toteuttaa vuoden ...
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1166/2018, Andreas Kotoulas, Kreikan kansalainen, saastumisesta Nafplion alueella Kreikassa
Vetoomuksen esittäjä väittää, että kaksi tuoreita oliivinkiviä prosessoivaa tehdasta, jotka toimivat väitetysti suojellulla alueella, rikkovat systemaattisesti yli 50 000:n Nafplion alueen asukkaan oikeutta puhtaaseen ja turvalliseen ilmaan sekä saasteettomaan maaperään. Vetoomuksen esittäjä on jo valittanut asiasta paikallisviranomaisille, ympäristöministerille ...
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1165/2018, M. C., Kreikan kansalainen, tupakoinnin vastaisen lainsäädännön noudattamatta jättämisestä Kreikassa
Vetoomuksen esittäjä tuomitsee sen, ettei tupakoinnin vastaista lainsäädäntöä ole pantu täytäntöön Trikalassa Kreikassa. Hän väittää, että Trikalan alueella tupakoidaan monissa paikoissa, kuten kahviloissa, baareissa ja kaupoissa. Hän väittää, että viranomaiset suhtautuvat välinpitämättömästi lain rikkomiseen ja että tällainen laiminlyönti aiheuttaa vakavan uhan ...
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1157/2018, A. L., Latvian kansalainen, väitetystä Latvian viranomaisten syyllistymisestä yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomiseen
Vetoomuksen esittäjän mukaan Latvian kansallisarkisto on julkistanut hänen ja hänen perheensä henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että tämän seurauksena hän on alkanut saada tappouhkauksia, ja hänen on pakko luopua Latvian kansalaisuudesta ja vaihtaa ammattiaan. Vetoomuksen esittäjä hakee taloudellista korvausta ...
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1155/2018, J. R., Puolan kansalainen, ajoneuvojen päästöjen valvonnan puuttumisesta Puolassa
Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa siitä, että Puolassa ei vieläkään valvota ajoneuvojen pakokaasuja ja päästöjä, mikä tekee EU:n lainsäädännöstä käytännössä hampaattoman. Puolalaisten TV-reportaasien mukaan moniin autoihin ei asenneta katalysaattoreita, tai ne poistetaan korjaamoissa.
2 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1156/2018, Marco Bava, Italian kansalainen, hiekkapuhallettujen tai haalistettujen farkkujen myynnin kieltämisestä Euroopassa
Vetoomuksen esittäjän mukaan hiekkapuhallettujen tai haalistettujen farkkujen tuotanto voi vahingoittaa tähän teolliseen prosessiin osallistuvien työntekijöiden terveyttä. Näitä valmistusprosesseja ei sallita EU:ssa, joten vaateteollisuus on siirtänyt tuotannon kolmansiin maihin. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa tällaisten farkkujen myynnin kieltämistä EU:ssa.
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1163/2018, S. F., Saksan kansalainen, koronkoron laskemisesta eurooppalaisissa pankeissa
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että eurooppalaiset pankit laskevat laittomasti korkoa korolle, minkä seurauksena hän käy parhaillaan oikeutta pankkiaan vastaan, ja tästä syystä hän vaatii lopettamaan tämän käytännön. Hän myös pyytää apua riita-asiansa käsittelyssä.
Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1162/2018, M. B., Saksan kansalainen, tietyissä liittymäpaketeissa perittävistä verkkovierailumaksuista
Vetoomuksen esittäjä toteaa, että tietyissä puhelinliittymäpaketeissa, kuten ”Vodafone passport” -paketissa, verkkovierailujen hinnoittelu perustuu käytettyyn datamäärään.
Tila:  Käsittely päätetty
 
 
Seuraava sivu
 
Share
  • URL