Search menu
 
 
 

Vetoomukset ladataan verkkoon sitä mukaa, kun vetoomusvaliokunta on tehnyt niistä päätöksen.

 
 
Hakutuloksia 686
Tulokset sivulla 10 | 20 | 50 | 100
 
Vetoomus nro 1095/2018, Mario Ginés Pérez Cervera, Espanjan kansalainen, Los Alcázaresin sosiaalisen työväenpuolueen puolesta, yhdennettyjen alueellisten investointien väärinkäytöstä Murcian Mar Menorissa
Vetoomuksen esittäjän mukaan Mar Menorin uudistamiseen vuonna 2014 myönnettyä rahoitusta ei ole käytetty asianmukaisesti, koska rakennettu infrastruktuuri, myöskään vuonna 2016 perustettu ja miljoona euroa maksanut Los Alcázaresin ylivuotosäiliö, ei toimi asianmukaisesti rakennusvirheiden ja viallisten pumppujen vuoksi. Toisin sanoen myönnetty unionin rahoitus ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1094/2018, M. K., Puolan kansalainen, puolalaisten pankkien väitetystä asiakkaiden syrjinnästä näiden asuinpaikan perusteella
Vetoomuksen esittäjä viittaa Puolan lainsäädännön väitettyyn yhteensopimattomuuteen maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä 23. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU kanssa. Hän kiinnittää huomiota erityisesti direktiivin 15 artiklaan, ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1093/2018, M. L., Saksan kansalainen, direktiivin 96/71/EY soveltamisalan laajentamisesta kattamaan sähköiset työtilat
Vetoomuksen esittäjä pyytää muuttamaan direktiiviä 96/71/EY siten, että sillä säännellään tietoteknisten palvelujen tarjontaan osallistuvien merentakaisten työntekijöiden työoloja. Vetoomuksen esittäjä on huolissaan siitä, että jos direktiiviä ei laajenneta kattamaan sähköisiä työtiloja, sillä ei onnistuta suojelemaan EU:n työntekijöitä palkkauksen ja työvoimakustannusten ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1082/2018, A. F., Italian kansalainen, meriliikenteen parantamisesta Elban saaren ja Piombinon välillä
Vetoomuksen esittäjä valittaa julkisesta meriliikenteestä Elban saaren ja Piombinon välillä. Toscanan alue myönsi palvelun tarjoamisen hiljattain yksityiselle yritykselle Moby Lines SpA:lle, joka talvikuukausien aikana (marraskuusta maaliskuuhun) on ainoa liikenteen harjoittaja ja jolla näin on reitillä monopoli. Vetoomuksen esittäjä tuomitsee toistuvat häiriöt ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1088/2018, Y. M., Algerian kansalainen, Saksan viranomaisten oleskeluluvan voimassaoloa koskevan päätöksen vastustamisesta
Vetoomuksen esittäjä on Saksan kansalaisen kanssa naimisissa oleva Algerian kansalainen. Hän valittaa, että Saksan viranomaiset takavarikoivat ranskalaisen viisumin, jolla hän tuli Schengen-alueelle. Vetoomuksen esittäjä selittää lisäksi, että Saksan viranomaisten mukaan ranskalainen viisumi ei ole voimassaoleva oleskelulupa ja että vetoomuksen esittäjällä olisi ...
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1087/2018, M. K., Saksan kansalainen, torjunta-aine klorpyrifossin myynnin kieltämisestä Euroopan unionissa
Vetoomuksen esittäjä pyytää kieltämään kokonaan klorpyrifossina tunnetun torjunta-aineen myynnin kaikissa muodoissa ja kaikilla nimillä Euroopan unionissa. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että torjunta-aine on kielletty Saksassa merkittävien ihmisen terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten vuoksi. Vetoomuksen esittäjä viittaa erityisesti väitettyihin ...
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1091/2018, Galina Tosheva, Bulgarian kansalainen, ja 595 allekirjoittanutta, Trudissa Bulgariassa sijaitsevan biomassalaitoksen purkamista koskevasta pyynnöstä
Vetoomuksen esittäjä valittaa biomassalaitoksen rakentamisesta lähelle asuinaluetta Bulgarian Trudissa. On väitetty, että laitoksen rakentaminen ei ole EU:n terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön mukaista, koska se aiheuttaa melua, ilmansaastetta ja mahdollisia terveysriskejä.
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1099/2018, Józef Drzazgowski, Puolan kansalainen, ja 531 allekirjoittanutta, hiiliavolouhoksen aiheuttamasta ympäristökatastrofista itäisessä Wielkopolskassa
Vetoomuksen esittäjä edustaa Wielkopolskan ja Kujawyn rajan kuntien asukkaita, jotka ovat varoittaneet alueen ruskohiilikaivosten aiheuttamasta ympäristöuhasta yli kymmenen vuoden ajan. Komissiolle valitettiin vuonna 2008 epäasianmukaisesti toteutetusta ympäristövaikutusten arvioinnista. Puolan hallitus ei ole reagoinut kehotuksiin noudattaa ympäristölainsäädäntöä ...
2 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1074/2018, Alberto Cirio, Italian kansalainen, ja 2 allekirjoittanutta, professorin pätevyyden tunnustamisesta Romanian ja Italian välillä
Vetoomuksen esittäjät toteavat, että Italian opetuksesta, korkeakouluista ja tutkimuksesta vastaava ministeriö (MIUR) estää Italian kansalaisten Romaniassa hankkiman pätevyyden tunnustamisen, mikä loukkaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjät väittävät, että MIUR on keskeyttänyt perusteettomasti Italian kansalaisten ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1079/2018, Antonio Guillamón Insa, Espanjan kansalainen, Murcian (Espanja) alueellisen edustuselimen sosialistien parlamentaarisen ryhmän puolesta, Sierra Minera de Cartagena-La Uniónin (Murcia) saastumisesta
Vetoomuksen esittäjän mukaan teollinen toiminta, pääasiassa kaivostoiminta, on vaikuttanut radikaalisti ihmisen terveyteen sekä maisemaan ja ympäristöön Sierra de Cartagena-La Uniónissa. Vetoomuksen esittäjän mukaan mitään toimia ei ole toteutettu kaivostoiminnan valumien aiheuttaman Mar Menorin raskasmetallipitoisuuden ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi tai alueen ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1068/2018, Oliver Lücke, Saksan kansalainen, henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevaan sopimukseen perustuvien Sveitsin velvoitteiden täyttämisestä
Vetoomuksen esittäjä kehottaa EU:ta toteuttamaan poliittisia toimia sen varmistamiseksi, että Sveitsi täyttää henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevaan EU:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen perustuvat velvoitteensa etenkin syrjinnän kieltämisen (2 artikla) ja tehokasta valitusmekanismia koskevan oikeuden osalta (11 artikla). Vetoomuksen esittäjä harjoittaa asianajajan ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1083/2018, Aurelio Rosini, Italian kansalainen, autovakuutusten erilaisista maksuista Italian eri osissa
Vetoomuksen esittäjä valittaa autovakuutuksen kustannuksista Napolissa. Vetoomuksen esittäjän mukaan maksu on kohtuuttoman suuri verrattuna muihin kaupunkeihin, erityisesti Pohjois-Italiassa. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa maksulle uutta laskentamenetelmää, koska hän katsoo, että nykyinen menetelmä on epäreilu taloudellinen rasite vakuutuksenottajille.
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1081/2018, Marco Bava, Italian kansalainen, yritysten rekisteröimisvaatimuksista Italiassa
Vetoomuksen esittäjä vaatii, että Italiassa annetaan lainsäädäntöä kommandiittiyhtiöiden pakollisesta rekisteröimisestä. Hänen mukaansa tällä varmistettaisiin suurempi avoimuus ja kolmansien osapuolien asianmukainen suojelu.
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1078/2018, Velichka Velichkova, Bulgarian kansalainen, ja 182 allekirjoittanutta, ympäristölainsäädännön rikkomisesta Bulgarian Mezdran kunnan Tsarevetsin kylän biokaasulaitoksessa
Vetoomuksen esittäjä valittaa, että Tsarevetsin kylässä sijaitsevassa biokaasulaitoksessa, jossa käsitellään päivittäin arviolta 164 tonnia jätettä, ei noudateta EU:n lainsäädäntöä. Hänen mukaansa laitoksen suunnittelun ja rakentamisen aikana ei ole noudatettu ympäristönsuojelun vaatimuksia ja kansanterveyteen kohdistuvien vaikutusten arviointi sivuutettiin tahallisesti ...
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1100/2018, P. M. G., Espanjan kansalainen, iDental-yrityksen uhrien Las Palmasin ja Valencian foorumin puolesta, perusoikeuksiensa loukkaamisesta iDental-yrityksen toimesta
Vetoomuksen esittäjä kertoo tuhansien henkilöiden joutuneen iDental-yrityksen petoksen uhreiksi ja kärsineen tämän vuoksi terveydellistä vahinkoa. Tämä on johtanut siihen, että yritystä vastaan on nostettu useita valituksia ja kanteluita kuluttajayhdistyksissä ja terveysviranomaisissa kaikkialla Espanjassa. Vetoomuksen esittäjä katsoo myös, että kansalaisten ...
2 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1080/2018, A. M., Italian kansalainen, Sisilian alueellisesta lainsäädännöstä johtuvasta väitetystä perusoikeusrikkomuksesta
Vetoomuksen esittäjä haluaa, että Sisilian alueviranomaisten 12. lokakuuta 2018 antama laki N:o 18 nimeltään Sisilian alueellisen edustuselimen ja aluevaltuuston jäsenten ja paikallisviranomaisten pakollinen ilmoitus vapaamuurareiden loosien tai vastaavien jäsenyydestä kumotaan. Vetoomuksen esittäjän mukaan tiettyjen aluehallinnon osastojen johtajien on myös ...
Tila:  Ei voi tukea
 
Vetoomus nro 1092/2018, M. B., Saksan kansalainen, vammaisten työsyrjinnästä Saksassa
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että vammaisia henkilöitä olisi suojeltava irtisanomiselta heti kun he aloittavat työt, tai kolmen kuukauden kuluttua. Myös koeajan olisi kestettävä vain kolme kuukautta. Lisäksi hänen mukaansa jokaisessa yrityksessä olisi oltava vakavasti vammaisten edustus riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä se työllistää.
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1077/2018, Rafael Manuel Gorgues, Espanjan kansalainen, peliriippuvuuden ehkäisemisestä
Vetoomuksen esittäjän mukaan rahapelaamisesta on tullut merkittävä ongelma espanjalaisille nuorille. Espanjan hallitus aikoo nyt antaa asetuksen nuorten suojelemiseksi ehkäisevillä tiedotus- ja valistuskampanjoilla sähköisesti välitettävistä ja muista rahapeleistä. Vetoomuksen esittäjä pyytää, että rahapelaamiseen sovellettaisiin samaa mainontaa koskevaa lainsäädäntöä ...
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 1076/2018, L. M. G., Espanjan kansalainen, EU:n kansalaisten kokemasta oikeudellisesta epävarmuudesta Belgian lipun alla purjehtivien alusten osalta
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että huviveneitä koskevan lain tultua voimaan 1. heinäkuuta 2018 vähintään 50 prosentin Belgian lipun alla purjehtivien alusten omistajista, olivatpa nämä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, on asuttava Belgiassa. Vetoomuksen esittäjän mukaan uudet säännökset aiheuttavat huomattavaa oikeudellista epävarmuutta kaikille EU:n ...
13 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 1064/2018, U. P., Saksan kansalainen, ja kolme allekirjoittanutta, EU:sta peräisin olevan karjan kuljettamisesta ja teurastamisesta kolmansissa maissa
Vetoomuksen esittäjä tuomitsee nykyisen tilanteen elävien eläinten kuljettamisessa kolmansiin maihin sekä kolmansien maiden teurastuskäytännöissä. Vetoomuksen esittäjä viittaa ZDF-kanavan esittämään eläinten kuljetusta käsittelevään dokumenttielokuvaan ”37 Degrees – Classified: Animal Transport”. Vetoomuksen allekirjoittaneet vastustavat sitä, että vaikka näistä ...
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
 
Seuraava sivu
 
Share
  • URL