Search menu
 
 
 

Vetoomukset ladataan verkkoon sitä mukaa, kun vetoomusvaliokunta on tehnyt niistä päätöksen.

 
 
Hakutuloksia 498
Tulokset sivulla 10 | 20 | 50 | 100
 
Vetoomus nro 0845/2018, M. M. F., Saksan kansalainen, lentomatkustajien oikeuksien parantamisesta
Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan unionia parantamaan lentomatkustajien oikeuksia koskevaa nykyistä lainsäädäntöä kolmen seikan osalta: lentoyhtiöiden maksukyvyttömyys, ”force majeure” -poikkeus, ja lennon peruuntuminen. Maksukyvyttömyyden osalta vetoomuksen esittäjä vaatii ottamaan lentoyhtiöitä varten käyttöön pakollisen vakuutuksen, joka kattaa käyttämättömien ...
4 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0844/2018, J. S., Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, PIP-toimintakampanjan puolesta, PIP-rintaimplanteista
Vetoomus koskee kansanterveyteen liittyvää vuoden 2010 skandaalia, jossa ranskalainen lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö (PIP) oli vuodesta 2001 lähtien tuottanut ja myynyt laittomasti rintaimplantteja, jotka oli valmistettu teollisuuskäyttöön tarkoitetusta silikonista lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetun silikonin sijaan. Vetoomuksen esittäjä väittää, ...
3 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0835/2018, G. L., Belgian kansalainen, ”Association Belge contre la double heure d’été” -yhdistyksen puolesta, kesäajan lakkauttamisesta
Vetoomuksen esittäjä valittaa kesäaikajärjestelystä. Hän uskoo, että kesäajalla on haitallinen vaikutus unirytmiin ja että se lisää väsymystä. Vetoomuksen esittäjä myös väittää, että nykyinen kesäaikajärjestely ei täytä tarkoitustaan, sillä se ei vähennä energiankulutusta.
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0842/2018, Carmelo Potenza, Italian kansalainen, Italian ulosmittauksia koskevasta lainsäädännöstä
Vetoomuksen esittäjä väittää, että Italia on rikkonut Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. Vetoomuksen esittäjä viittaa velkojen perintää, omaisuuden takavarikointia ja yksityiselämän kunnioitusta koskevaan Italian lainsäädäntöön. Vetoomuksen esittäjän mukaan Italian lainsäädännön mukaisesti ulosmitattujen kiinteistöjen myynnissä käytettävät menetelmät vaarantavat ...
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0838/2018, Klaus Samer, Saksan kansalainen, sähköajoneuvojen varustelusta sähkön verkosta ottamista varten
Vetoomuksen esittäjän mukaan sähköajoneuvot, joita käytetään Euroopan sähköverkkojen puskurivarastoina, ovat tärkeitä verkon vakauden varmistamista varten tulevaisuudessa. Sähköajoneuvojen tuottajilla pitäisi olla velvollisuus varustaa uudet ajoneuvot niin, että ne voivat ottaa virtaa akkuihinsa verkosta. Liikuteltavien akkujen käyttäminen puskurivarastoina voi ...
2 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0832/2018, T. W., Ranskan kansalainen, tarpeesta nostaa Bugeyn ydinvoimalan maakerrosta
Vetoomuksen esittäjän mukaan Bugeyn ydinvoimalan maakerrosta on nostettava Allementin, Voughamsin ja Génissiatin patojen vuoksi, koska säteily voi vaarantaa ihmiset ja omaisuuden.
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 0837/2018, Markus Baumgarth, Saksan kansalainen, lentokoneiden aiheuttamasta ilman saastumisesta
Vetoomuksen esittäjä, joka asuu suuren lentokentän lähellä, haluaisi, että lentokoneiden päästöjä käsitellään samalla tavalla kuin ajoneuvojen dieselpäästöjä. Hän pyytää EU:n laajuisia raja-arvoja lentokoneiden päästöille lentokenttien lähellä asuvien ihmisten terveyden suojelemiseksi.
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0830/2018, Andrea Hegenbart, Saksan kansalainen, EU:n lainsäädännön tiukentamisesta ilmastonmuutoksen torjunnan osalta ja toimenpiteiden lisäämisestä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät noudata lainsäädäntöä
Vetoomuksen esittäjä vastustaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden lähestymistapaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, koska katsoo lähestymistavan olevan liian löyhä. Vetoomuksen esittäjä uskoo, että nykyinen sääntelykehys ja lainsäädäntö eivät ole riittävän tiukkia ongelman kiireellisyyden kannalta, ja siksi pitäisi hyväksyä uusia toimenpiteitä. Vetoomuksen esittäjä ...
6 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0836/2018, B. W., Alankomaiden kansalainen, 13 artiklasta ja tekijänoikeusdirektiivin lataussuodattimista
Vetoomuksen esittäjä väittää, että tekijänoikeutta digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen [COM (2016) 593] 13 artikla voi vähentää internetin ja yksittäisen käyttäjän vapautta merkittävästi. Se aiheuttaa myös huomattavan taakan pienille yrityksille.
Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 0843/2018, I. D. V., Romanian kansalainen, passin myöntämisestä alaikäiselle
Vetoomuksen esittäjä valittaa, että passin myöntämiseen alaikäiselle tarvitaan puolison suostumus, ja että jos osapuolilla on asiasta erimielisyyttä, asia on ratkaistava oikeudessa.
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 0834/2018, Sarah Fenwick, Kyproksen kansalainen, Kyproksen sähköasioista vastaavan viranomaisen laskuttamista epäreilun korkeista hinnoista ja ylihinnoittelusta
Vetoomuksen esittäjä valittaa Kyproksen sähköasioista vastaavan viranomaisen laskuttamista korkeista sähkön hinnoista. Hän väittää, että maksuja on liikaa ja että niistä aiheutuu epäreilu taakka kotitalouksille ja yrityksille. Hän väittää, että Kyproksen sähköasioista vastaava viranomainen ansaitsee lähes miljardi euroa vuodessa kuluttajien ja veronmaksajien ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0823/2018, A. S., Puolan kansalainen, pikatien rakentamisesta Natura 2000 -alueelle johtuvasta väitetystä EU:n ympäristölainsäädännön rikkomisesta
Vetoomuksen esittäjä ja muut Bobrzan jokilaaksoon sijoittuvan yhteisön asukkaat kertovat mahdollisesta lupamenettelyä koskevien sääntöjen rikkomisesta S-74 pikatien rakentamista Natura 2000 -alueen läpi koskevassa asiassa. Ympäristölupa hankkeelle laadittiin ympäristövaikutusselostuksen perusteella, johon kuului kuusi eri reittivaihtoehtoa. Julkisesta paineesta ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0839/2018, Harald Hochmann, Itävallan kansalainen, Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestyksestä
Vetoomuksen esittäjän mielestä Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artiklan ja tuomioistuimen perussäännön 59 artiklan välillä on ristiriita. Vetoomuksen esittäjä uskoo, että tämä ristiriita kuvastaa puutteellisia menettelyjä, joilla on kielteinen vaikutus osapuolten oikeuksiin ja mahdollisuuteen esittää näkemyksensä kokonaisvaltaisesti.
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 0810/2018, P. A. V., Bulgarian kansalainen, Bulgarian siviiliprosessilain 417 artiklan lainmukaisuudesta sekä väitetystä kuluttajan oikeuksien rikkomisesta maksamismääräysmenettelyissä Bulgariassa
Vetoomuksen esittäjä vaatii tutkintaa haastemiehen toimista Bulgarian siviiliprosessilain 417 artiklan mukaisesti, jonka hän epäilee olevan lainvastainen, sekä kurinpidollisten menettelyjen aloittamiseksi ja haastemiehen rikosoikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi. Euroopan parlamentti on vastaanottanut useita kanteluita tästä aiheesta muilta Bulgarian kansalaisilta, ...
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0808/2018, M. B., Saksan kansalainen, ”Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit” -ryhmän puolesta, LED-valojen aiheuttamista terveysvaikutuksista
Vetoomuksen esittäjä kertoo terveydentilastaan, jonka vuoksi hän kärsii kielteisistä terveysvaikutuksista altistuessaan tekovaloille, erityisesti LED-valoille, joiden välkkyvä efekti ilmeisesti aiheuttaa terveyshaitat. Hän pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimenpiteisiin LED-valojen yksinomaisen käytön estämiseksi julkisissa tiloissa ja palveluissa, mukaan ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0807/2018, H. R. G., Saksan kansalainen, maastopalojen syistä ja torjumisesta EU:ssa
Vetoomuksen esittäjä vaatii perustamaan laajemmat ennalta ehkäisevät toimenpiteet maastopalojen varalle Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa. Hän on sitä mieltä, että monet näistä paloista ovat saaneet alkunsa tuhopoltoista, ja että palojen sytyttäjät voivat olla Saksan kansalaisia. Hän uskoo, että tulipalot on sytytetty näissä maissa matkailun estämiseksi ja jotta ...
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 0806/2018, D. W. ja R. W., Saksan kansalaisia, Thueringer Bahn Initiative -aloitteen puolesta, yhtenäisistä tarkastuksista kaikilla Euroopan lentokentillä
Vetoomuksen esittäjä tekee useita suosituksia Euroopan laajuisesta yhdenmukaisia tarkistuksia kaikilla Euroopan lentokentillä koskevasta laista. Esimerkiksi, että kaikki ihmiset olisi tarkistettava lentokenttärakennukseen tai terminaaliin saavuttaessa, jolloin heillä itsellään turvallisuushenkilöstön lisäksi olisi mahdollisuus nähdä matkatavaroidensa läpivalaisu ...
0 tukija(a) - Tila:  Käsittely päätetty
 
Vetoomus nro 0805/2018, D. D., Saksan kansalainen, vapaaehtoisista maksuista Espanjan eläkerahastoon
Vetoomuksen esittäjä, joka on asunut Espanjassa melkein 20 vuotta, valittaa eläkejärjestelmään maksettavia vapaaehtoisia maksuja koskevasta epätasa-arvoisesta kohtelusta. Hän väittää, että toisin kuin Saksassa, vapaaehtoiset maksut eivät ole mahdollisia Espanjassa. Hän kertoo, että sen sijaan hänen on rekisteröidyttävä yrittäjäksi ja maksettava myös Espanjaan ...
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0829/2018, Julio Bienvenido Cárdenas Císcar, Espanjan kansalainen, Espanjan viranomaisten väitetystä määräaikaisten virkamiesten laittomasta palkkaamisesta
Vetoomuksen esittäjä valittaa, että häneen ja moniin muihin määräaikaisiin virkamiehiin Espanjan eri julkishallinnoissa kohdistuu työsyrjintää, joka on kielletty Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta ...
0 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
Vetoomus nro 0825/2018, Emma Groman, Ranskan kansalainen, pakollisista kohtaamisista oikeudenkäyntimenettelyissä raiskaustapauksissa ja seksuaalisen väkivallan tapauksissa Ranskassa
Vetoomuksen esittäjä väittää, että Ranska ei ole noudattanut parlamentin ja neuvoston 25. lokakuuta 2012 annetun direktiivin 2012/29/EU 19 artiklaa. Direktiivissä asetetaan rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset ja korvataan neuvoston puitepäätös 2001/220/YOS, liittyen oikeuteen välttää uhrin ja rikoksentekijän kohtaamista ...
1 tukija(a) - Tila:  Voi tukea
 
 
Seuraava sivu
 
Share
  • URL