Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Podnijeti predstavku Europskom parlamentu znači imati mogućnost komuniciranja s Parlamentom, pri čemu ostvarujete svoje pravo na podnošenje predstavki koje je kao jedno od temeljnih prava svih europskih državljana i svih osoba s boravištem u Uniji zajamčeno Ugovorom i Poveljom o temeljnim pravima. Više pročitajte u Ugovoru iz Lisabona.

Vaša predstavka omogućuje Parlamentu da preko svojeg Odbora za predstavke neprestano prati kako se u stvarnosti provodi europsko zakonodavstvo i da ocjenjuje u kolikoj se mjeri europske institucije odazivaju na vaša upozorenja.

Cilj je Odbora za predstavke odgovoriti na sve predstavke i, ako je to moguće, ponuditi izvansudsko rješenje za opravdane probleme s područja djelovanja EU-a na koje nas upozoravaju podnositelji predstavki.

Ovaj je portal oblikovan tako da predstavku možete podnijeti elektronički, slijedeći razumljiv i poznat postupak registracije. Na portalu ćete pronaći i sažetke tema koje su pokrenuli drugi te informacije o već primljenim predstavkama. Funkcija traženja omogućuje vam da se usredotočite na teme koje vas osobno zanimaju i saznate što drugi kažu o pitanjima u vezi s EU-om. Preko našeg portala također možete dati potporu otvorenim predstavkama koje su članovi Odbora za predstavke proglasili dopuštenima.

Želite li podnijeti predstavku u „papirnatom” obliku, ne trebate popunjavati nikakav poseban obrazac niti se morate pridržavati zadanog načina sastavljanja.

 

Međutim, na vašoj predstavci mora biti:

 

  • vaše ime, državljanstvo i stalna adresa (u slučaju grupne predstavke, na njoj mora pisati ime, državljanstvo i stalna adresa podnositelja ili barem prvog potpisnika);
  • potpis.

 

Uz predstavku možete dostaviti priloge, uključujući fotokopije popratnih dokumenata.

Predstavka se šalje na sljedeću adresu:

 

Predsjednik Odbora za predstavke

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Postupak podnošenja predstavki otvoren je i transparentan.  O mnogim predstavkama raspravlja se na sjednicama Odbora (za gledanje videozapisa sa sjednica Odbora za predstavke slijedite ovu poveznicu) u kojima podnositelji predstavki aktivno sudjeluju. No s obzirom na raznoliku prirodu i velik broj primljenih predstavki Odbor ne može raspravljati o svim predstavkama. Njegovi se članovi mogu opredijeliti za to da odluke o njima donesu u okviru redovnog sustava političkog nadzora.

U svakom je slučaju podnositelj predstavke obaviješten o svakoj fazi postupka obrade predstavke te od predsjednika Odbora prima pismo u kojem ga obavještava o konačnom ishodu.