Predstavka br. 0008/2020 koju je podnio Milan Noro, talijanski državljanin, o uvođenju obveze koja se odnosi na prosječnu nacionalnu plaću za državljane trećih zemalja koji podnose zahtjev za spajanje obitelji na Malti  
Podaci o predstavci  

0008/2020

Naslov sažetka: Predstavka br. 0008/2020 koju je podnio Milan Noro, talijanski državljanin, o uvođenju obveze koja se odnosi na prosječnu nacionalnu plaću za državljane trećih zemalja koji podnose zahtjev za spajanje obitelji na Malti

Broj predstavke: 0008/2020

Teme: Temeljna prava,  Socijalna pitanja,  Institucije,  Pravosuđe,  Imigracija

Država: Malta

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Milan Noro

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke osuđuje činjenicu da su malteške vlasti za državljane trećih zemalja koji inače ispunjavaju uvjete za pravo na spajanje obitelji, odnosno spajanje s maloljetnom djecom, uvele obvezu koja se odnosi na prosječnu nacionalnu plaću, a ne minimalnu nacionalnu plaću. Podnositelj predstavke tvrdi da će zbog uvođenja te obveze 41 maloljetnik morati napustiti Maltu (na dan 30. prosinca 2019.).Podnositelj se poziva na Direktivu Vijeća 2003/86/EZ, a posebno na njezin članak 7. stavak 1. točku (c), u kojoj stoji: „stabilna i redovita novčana sredstva koja su dovoljna za vlastito uzdržavanje i izdržavanje članova njegove/njezine obitelji, bez pribjegavanja sustavu socijalne pomoći države članice u pitanju. Države članice procjenjuju ove izvore prihoda upućivanjem na njihovu prirodu i redovitost te mogu uzeti u obzir razinu minimalnih nacionalnih primanja i mirovina, kao i broj članova obitelji.”Preciznije, podsjeća na tumačenje članka 7. stavka 1. točke (c) te direktive od strane Suda Europske unije u predmetu C-578/08 Chakroun: 43   Budući da je odobrenje za spajanje obitelji opće pravilo, mogućnost predviđena člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Direktive mora se strogo tumačiti. Usto, države članice ne smiju koristiti diskrecijski prostor koji im je priznat na način da ugrožavaju ostvarenje cilja Direktive, odnosno promicanje spajanja obitelji i njegovu učinkovitost.