Predstavka br. 0032/2019 koju je podnijela K. W-A., njemačka državljanka, o prekograničnoj dostavi homeopatskih proizvoda i drugih lijekova unutar EU-a  
Podaci o predstavci  

0032/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0032/2019 koju je podnijela K. W-A., njemačka državljanka, o prekograničnoj dostavi homeopatskih proizvoda i drugih lijekova unutar EU-a

Broj predstavke: 0032/2019

Teme: Zdravlje,  Unutarnje tržište – Slobodno kretanje robe i usluga

Država: Italija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: K. W.

Sažetak predstavke  

Podnositeljica predstavke žali se da više nije moguće naručiti dostavu homeopatskih lijekova iz Njemačke u Italiju. Smatra da je razlog tomu što su isti ili slični proizvodi dostupni na talijanskom tržištu pod drugim nazivom. Poziva zastupnike Europskog parlamenta da uspostave ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta u Italiji.