Predstavka br. 0061/2018 koju je podnijela Constance Mbassi Manga, francuska državljanka, koja traži da se zaustavi neljudsko postupanje prema izbjeglicama i migrantima u Libiji te njihovo porobljavanje  
Podaci o predstavci  

0061/2018

Naslov sažetka: Predstavka br. 0061/2018 koju je podnijela Constance Mbassi Manga, francuska državljanka, koja traži da se zaustavi neljudsko postupanje prema izbjeglicama i migrantima u Libiji te njihovo porobljavanje

Broj predstavke: 0061/2018

Teme: Pravosuđe,  Azil,  Imigracija,  Temeljna prava

Država: Libija,  Europska unija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Constance Mbassi Manga

Sažetak predstavke  

Podnositeljica predstavke upućuje na snimku koju je objavio CNN i na kojoj je zabilježena prodaja crnih Afrikanaca u roblje u Libiji te neljudski uvjeti pritvaranja koje provode libijske vlasti. Podnositeljica predstavke dovodi u pitanje ulogu EU-a pri pružanju pomoći libijskim vlastima, kao i politiku EU-a u okviru koje se kontrola migracija eksternalizira na neke tranzitne zemlje (kao što su Niger ili Libija). Poziva Europski parlament da potakne libijske vlasti da smjesta poduzmu mjere kako bi se stalo na kraj tim zločinima protiv čovječnosti.