Predstavka br. 0077/2019 koju je podnio V.B., slovenski državljanin, u ime organizacije Alpe Adria Green, o problemima prouzročenim onečišćenjem iz tvornice čelika u pokrajini Trst (Italija)  
Podaci o predstavci  

0077/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0077/2019 koju je podnio V.B., slovenski državljanin, u ime organizacije Alpe Adria Green, o problemima prouzročenim onečišćenjem iz tvornice čelika u pokrajini Trst (Italija)

Broj predstavke: 0077/2019

Teme: Okoliš – Otpad,  Zdravlje,  Okoliš – Onečišćenje

Država: Italija,  Europska unija,  Slovenija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: E. P.

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke izražava bojazan da postoji ozbiljna opasnost po ljudsko zdravlje i okoliš uslijed onečišćenja iz tvornice čelika u Servoli u pokrajini Trst, gdje je prekoračena gornja granična vrijednost za benzen, lebdeće čestice (PM 10) i policikličke aromatske ugljikovodike (PAH). Također ističe da opasni otpad koji se odlaže u blizini prouzročuje onečišćenje tla, podzemnih voda i mora. Naglašava da je primjena načela predostrožnosti od ključne važnosti kada je riječ o zaštiti javnog zdravlja i okoliša u Europi. Konačno, poziva na pokretanje postupka protiv Italije zbog povrede zakonodavstva EU-a.