Predstavka br. 0096/2019 koju je podnio Arnau Domènech Romero, španjolski državljanin, o uvođenju standardizirane vinjete za okoliš na razini EU-a i klasifikacije vozila za prometna ograničenja  
Podaci o predstavci  

0096/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0096/2019 koju je podnio Arnau Domènech Romero, španjolski državljanin, o uvođenju standardizirane vinjete za okoliš na razini EU-a i klasifikacije vozila za prometna ograničenja

Broj predstavke: 0096/2019

Teme: Okoliš – Onečišćenje,  Promet

Država: Europska unija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Arnau Domènech Romero

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke tvrdi da je Direktiva 2008/50/EZ o kakvoći okolnog zraka i čišćem zraku za Europu rezultirala nacionalnim pravilima i propisima koji se često provode složenim, posebnim lokalnim propisima i izuzećima te sve više remete cestovni promet unutar EU-a.Stoga poziva na uvođenje standardizirane vinjete za okoliš na razini EU-a i klasifikacije vozila za prometna ograničenja, što bi prema njegovu mišljenju trebalo spriječiti nedoumice i visoke kazne za vozače te ojačati jedinstveno tržište tako što će se olakšati cestovni promet.