Predstavka br. 0109/2018 koju je podnio Andreas Lang, njemački državljanin, o referendumu za cijeli EU o ljetnom računanju vremena  
Podaci o predstavci  

0109/2018

Naslov sažetka: Predstavka br. 0109/2018 koju je podnio Andreas Lang, njemački državljanin, o referendumu za cijeli EU o ljetnom računanju vremena

Broj predstavke: 0109/2018

Teme: Temeljna prava,  Socijalna pitanja,  Zdravlje,  Pitanja u vezi s invaliditetom,  Osobna pitanja,  Glasačka prava i izbori,  Poljoprivreda

Država: Europska unija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Andreas Lang

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke traži referendum za cijeli EU o tome kako će se u budućnosti računati vrijeme. To pitanje izravno utječe na građane EU-a, a referendum bi im omogućio da izravno sudjeluju u odlučivanju.