Predstavka br. 0134/2020 koju je podnio K. K., poljski državljanin, o navodnom nedostatku javnog savjetovanja i utjecaju na okoliš u pogledu izgradnje nove zračne luke od strane poljske vlade  
Podaci o predstavci  

0134/2020

Naslov sažetka: Predstavka br. 0134/2020 koju je podnio K. K., poljski državljanin, o navodnom nedostatku javnog savjetovanja i utjecaju na okoliš u pogledu izgradnje nove zračne luke od strane poljske vlade

Broj predstavke: 0134/2020

Teme: Okoliš – Zaštita i očuvanje,  Temeljna prava,  Okoliš,  Zdravlje,  Okoliš – Onečišćenje

Država: Poljska

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: K. K.

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke navodi da je poljska vlada donijela poseban zakon kojim se javnim tijelima omogućuje izgradnja zračne luke za 100 milijuna putnika južno od Varšave bez ikakvog javnog savjetovanja i procjene utjecaja na okoliš. Podnositelj predstavke tvrdi da se planom izgradnje zračne luke krše Aarhuška konvencija, Konvencija o krajoliku i Direktiva o buci. Tvrdi da vlasti kriju točnu lokaciju i planove od lokalnih zajednica. Smatra da je proširenje postojećih zračnih luka u Varšavi, Modlinu i Radomu valjana alternativa novoj zračnoj luci.