Predstavka br. 0149/2019 koju je podnio D.P., grčki državljanin, o zabrani zatvora za dužnike u SAD-u  
Podaci o predstavci  

0149/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0149/2019 koju je podnio D.P., grčki državljanin, o zabrani zatvora za dužnike u SAD-u

Broj predstavke: 0149/2019

Teme: Pravosuđe

Država: Sjedinjene Države

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: D. P.

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke tvrdi da neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, otprilike trećina, još uvijek koriste zatvorsku kaznu kao metodu za prisiljavanje dužnika da plate određene dugove, kao što su porezi ili alimentacija, i da je to, prema njegovu mišljenju, povreda temeljnih ljudskih prava kako su utvrđena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima.Stoga podnositelj predstavke zahtijeva da se EU povuče iz ugovora o izručenju sa Sjedinjenim Američkim Državama, sve dok ta zemlja ne prestane s praksom djelovanja zatvora za dužnike.