Predstavka br. 0212/2019 koju je podnio José Carvalho, portugalski državljanin, o portugalskom priznavanju međunarodnih potvrda za plovila za razonodu izdanih u Nizozemskoj  
Podaci o predstavci  

0212/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0212/2019 koju je podnio José Carvalho, portugalski državljanin, o portugalskom priznavanju međunarodnih potvrda za plovila za razonodu izdanih u Nizozemskoj

Broj predstavke: 0212/2019

Teme: Ribarstvo i pomorstvo,  Promet

Država: Portugal

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: José Carvalho

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke navodi da je plovilima za razonodu registriranima u Nizozemskoj zabranjen ulazak u portugalske obalne i unutarnje vode te da je to povreda zakonodavstva EU-a i međunarodnog zakonodavstva. Smatra da bi međunarodne potvrde za plovila za razonodu, koje su izdala nizozemska nadležna tijela na temelju Rezolucije br. 13 Gospodarske komisije UN-a za Europu, portugalska nadležna tijela trebala prihvatiti kao valjane isprave, premda one ne predstavljaju pravi upis plovila.