Predstavka br. 0230/2019 koju je podnio Moisés Llanes Ruiz, španjolski državljanin, o onečišćenju plastikom rijeke Segure  
Podaci o predstavci  

0230/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0230/2019 koju je podnio Moisés Llanes Ruiz, španjolski državljanin, o onečišćenju plastikom rijeke Segure

Broj predstavke: 0230/2019

Teme: Okoliš – Voda

Država: Španjolska

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Moises Llanes Ruiz

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke izražava zabrinutost zbog onečišćenja plastikom rijeke Segure na lokalitetima od Murcije do Guardamara.