Predstavka br. 0261/2019 koju je podnijela R.R., britanska državljanka, o zaštiti priznavanja prava na građanstvo EU-a britanskim državljanima nakon Brexita  
Podaci o predstavci  

0261/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0261/2019 koju je podnijela R.R., britanska državljanka, o zaštiti priznavanja prava na građanstvo EU-a britanskim državljanima nakon Brexita

Broj predstavke: 0261/2019

Teme: Temeljna prava

Država: Ujedinjena Kraljevina

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: R. R.

Sažetak predstavke  

Podnositeljica predstavke poziva Europski parlament da učini sve što je u njegovoj moći kako bi se poštovala prava i interesi onih britanskih građana koji žele zadržati građanstvo EU-a. Ističe da je više od pet milijuna britanskih državljana potpisalo peticiju kojom se poziva Ujedinjenu Kraljevinu da povuče svoju odluku o napuštanju EU-a, u skladu s odredbama iz članka 50. Ugovora o Europskoj uniji, te da su time izrazili želju zadržati građanstvo EU-a.