Predstavka br. 0370/2019 koju je podnio Lucas Estenasié, francuski državljanin, o protivljenju poljoprivrednoj praksi paljenja strništa (écobuage)  
Podaci o predstavci  

0370/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0370/2019 koju je podnio Lucas Estenasié, francuski državljanin, o protivljenju poljoprivrednoj praksi paljenja strništa (écobuage)

Broj predstavke: 0370/2019

Teme: Poljoprivreda,  Okoliš

Država: Europska unija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Lucas Estagnasié

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke poziva na uvođenje ograničenja ili zabrane poljoprivredne prakse (raširene u planinskim područjima poput Korzike i Atlantskih Pireneja) paljenja strništa i drugih biljnih ostataka kako bi se oplodila zemlja. Naglašava i kako to uzrokuje onečišćenje zraka i emisiju stakleničkih plinova te ugrožava planinare.