Predstavka br. 0540/2019 koju je podnio Thomas Bublitz, njemački državljanin, u ime njemačkog saveza privatnih klinika (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.) o prenošenju Direktive o porezu na dodanu vrijednost u njemački pravni sustav  
Podaci o predstavci  

0540/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0540/2019 koju je podnio Thomas Bublitz, njemački državljanin, u ime njemačkog saveza privatnih klinika (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.) o prenošenju Direktive o porezu na dodanu vrijednost u njemački pravni sustav

Broj predstavke: 0540/2019

Teme: Oporezivanje,  Unutarnje tržište

Država: Njemačka

Naziv udruge: Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Thomas Bublitz

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke piše da se privatne klinike za koje je izdana dozvola na temelju članka 30. industrijskog zakonika, ali koje nisu uključene u plan saveznih državnih bolnica u skladu s člankom 108. zakonika o socijalnom pravu, tretiraju različito za potrebe PDV-a od bolnica koje su uključene u plan bolnica, iako pružaju iste potrebne medicinske usluge. Traži od Europskog parlamenta da pozove na izmjenu njemačkog zakonodavstva kako bi se načelo neutralnosti poreznog prava, ugrađeno u Direktivu o porezu na dodanu vrijednost, prenijelo u nacionalno pravo o porezu na promet.