Predstavka br. 0628/2018 koju je podnio O.M.O., francuski državljanin, u ime 14 podnositelja zahtjeva i s dvama priloženim potpisima, o postupanju s tražiteljima azila u Bugarskoj  
Podaci o predstavci  

0628/2018

Naslov sažetka: Predstavka br. 0628/2018 koju je podnio O.M.O., francuski državljanin, u ime 14 podnositelja zahtjeva i s dvama priloženim potpisima, o postupanju s tražiteljima azila u Bugarskoj

Broj predstavke: 0628/2018

Teme: Temeljna prava,  Imigracija,  Azil

Država: Bugarska

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: O. M.

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke podnosi predstavku u ime afganistanskih tražitelja azila koji su prošli kroz pritvorne centre zatvorenog i/ili otvorenog tipa u Bugarskoj. Ti tražitelji azila navodno su u toj zemlji zlostavljani i prisiljeni dati svoje otiske prstiju, što, prema njegovu mišljenju, predstavlja nezakonito postupanje jer se na taj način oni protiv svoje volje smatraju tražiteljima azila u Bugarskoj. U tom pogledu citira Uredbu Dublin 604/2013/EU kojom se utvrđuje zemlja koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil. . Svi oni navode degradirajuće uvjete zadržavanja: nehumano ponašanje sigurnosnih službi i čuvara, nedostatak tumača pri ispitivanjima, nedostatak hrane, nepostojeće sanitarne uvjete, čak i navodne slučajeve ubojstva koje su počinili stražari pritvornih centara zatvorenog tipa.