Predstavka br. 0637/2019 koju je podnio Kevin Ribeiro Torquetti, talijanski državljanin, o potrebi za osobnim identifikacijskim brojem i o diskriminaciji građana EU-a od strane švedskih vlasti  
Podaci o predstavci  

0637/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0637/2019 koju je podnio Kevin Ribeiro Torquetti, talijanski državljanin, o potrebi za osobnim identifikacijskim brojem i o diskriminaciji građana EU-a od strane švedskih vlasti

Broj predstavke: 0637/2019

Teme: Socijalna pitanja,  Unutarnje tržište – Slobodno kretanje osoba

Država: Švedska

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Kevin Ribeiro Torquetti

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke osuđuje diskriminaciju građana EU-a koju provode švedske vlasti otežavanjem izdavanja osobnog poreznog identifikacijskog broja („personnummer”) za građane EU-a koji žive u Švedskoj. Smatra da takva nepoštena praksa predstavlja povredu slobode kretanja građana EU-a. Podnositelj predstavke navodi mnoge poteškoće u svom svakodnevnom životu zbog nedostatka tzv. „personnummer”.