Predstavka br. 0674/2018 koju je podnio A. P., rumunjski državljanin, o onečišćenju zraka zbog odlagališta Rudeni u Bukureštu u Rumunjskoj  
Podaci o predstavci  

0674/2018

Naslov sažetka: Predstavka br. 0674/2018 koju je podnio A. P., rumunjski državljanin, o onečišćenju zraka zbog odlagališta Rudeni u Bukureštu u Rumunjskoj

Broj predstavke: 0674/2018

Teme: Okoliš – Onečišćenje

Država: Rumunjska

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: A. P.

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke žali se na problem otrovnih para i emisija koje nekoliko godina nanose štetu lokalitetu Chiajna i području Bukurešta. Podnositelj predstavke izražava zabrinutost u pogledu ugrožavanja zdravlja stanovnika, najprije zbog paljenja otpada i emisija sumporovodika. Poziva europske institucije da poduzmu mjere s obzirom na to da u komunikaciji s lokalnim rumunjskim tijelima posljednjih godina nije postigao nikakve konkretne rezultate.