Predstavka br. 0682/2019 koju je podnio Chris Andrews, irski državljanin, u ime društva Sinn Féin, o navodnom kršenju Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda u Dublinu  
Podaci o predstavci  

0682/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0682/2019 koju je podnio Chris Andrews, irski državljanin, u ime društva Sinn Féin, o navodnom kršenju Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda u Dublinu

Broj predstavke: 0682/2019

Teme: Okoliš – Voda,  Okoliš – Zaštita i očuvanje

Država: Irska

Naziv udruge: Sinn Féin

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Chris Andrews

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke žali se da se otpadne vode iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Ringsend ispuštaju u Dublin Bay, koji je UNESCO proglasio rezervatom biosfere. Podnositelj predstavke smatra da to ugrožava kvalitetu vode, biološku raznolikost, ekosustav i zdravlje više od 300 000 stanovnika. Podnositelj predstavke navodi da je problem bio posebno izražen u ljeto 2019., kada je za nekoliko plaža u Dublinu izdana privremena zabrana kupanja zbog prekomjernog ispuštanja otpadnih voda iz postrojenja za pročišćavanje Ringsend. Podnositelj predstavke također navodi da je Komisija protiv Irske pokrenula postupak zbog povrede prava zbog neusklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a u tom pogledu. Podnositelj predstavke traži da Parlament osigura da irska vlada poštuje Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i riješi probleme uzrokovane ispuštanjem otpadnih voda iz postrojenja za pročišćavanje Ringsend.