Predstavka br. 0685/2019 koju je podnio Luis Rodríguez, španjolski državljanin, o potrebi za jednakim priznavanjem nogometnih sudaca u Europskoj uniji  
Podaci o predstavci  

0685/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0685/2019 koju je podnio Luis Rodríguez, španjolski državljanin, o potrebi za jednakim priznavanjem nogometnih sudaca u Europskoj uniji

Broj predstavke: 0685/2019

Teme: Zapošljavanje

Država: Europska unija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Luis Rodriguez

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke žali se da se propisi o nogometnim sucima i njihovim ulogama razlikuju od jedne države članice do druge i da u nekim državama tih propisa uopće nema. Podnositelj predstavke ističe da status europskih radnika mora biti ravnopravan, te da se podrazumijeva da radnik u jednoj državi članici EU-a koji obavlja određeni posao mora imati jednak status i priznatost u bilo kojoj drugoj državi članici EU-a te da ne smije biti izložen nikakvom obliku diskriminacije. Podnositelj predstavke traži da se provede istraživanje o pravnom okviru u vezi s nogometnim sucima na europskoj razini te da se provjeri poštuju li se dosljedno prava koja se odnose na slobodno kretanje radnika, u skladu s pravom EU-a.