Predstavka br. 0688/2019 koju je podnio A. T., francuski državljanin, o poteškoćama s kojima se suočava kada je riječ o priznavanju njegovih kvalifikacija za podučavanje talijanskog jezika strancima  
Podaci o predstavci  

0688/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 0688/2019 koju je podnio A. T., francuski državljanin, o poteškoćama s kojima se suočava kada je riječ o priznavanju njegovih kvalifikacija za podučavanje talijanskog jezika strancima

Broj predstavke: 0688/2019

Teme: Zapošljavanje,  Obrazovanje,  Restitucija

Država: Italija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: A. T.

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke žali se da mu talijansko ministarstvo obrazovanja, sveučilišta i istraživanja odbija izdati izjavu o sukladnosti koja mu je potrebna kao potvrda kvalificiranosti za podučavanje talijanskog jezika strancima. Talijanska nadležna tijela navode da je predmetni dokument namijenjen samo onima kojima je potrebno priznavanje kvalifikacija kako bi stekli pravo da podučavaju u inozemstvu. Međutim, podnositelj predstavke referira se na novi natječaj (A-23) za podučavanje talijanskog jezika strancima u lokalnim i provincijskim centrima za obrazovanje za odrasle (CTP – CPIA).