Predstavka br. 0959/2018 koju je podnio Constantin Vlădescu, rumunjski državljanin, o uskraćivanju usluga zdravstvene skrbi osobama s invaliditetom u Rumunjskoj  
Podaci o predstavci  

0959/2018

Naslov sažetka: Predstavka br. 0959/2018 koju je podnio Constantin Vlădescu, rumunjski državljanin, o uskraćivanju usluga zdravstvene skrbi osobama s invaliditetom u Rumunjskoj

Broj predstavke: 0959/2018

Teme: Temeljna prava,  Pitanja u vezi s invaliditetom

Država: Rumunjska

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Constantin Vladescu

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke ima težak invaliditet: ima dijabetes, amputirana mu je noga, a ruka mu je u potpunosti paralizirana. Žali se na to da mu rumunjska tijela, posebice Nacionalni zavod za zdravstveno osiguranje (CNAS), onemogućavaju pristup odgovarajućoj protetici i motornim invalidskim kolicima, što je protivno Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) i rumunjskim zakonima na snazi. Kao posljedica toga, u potpunosti je nepokretan u krevetu i ima vrlo nisku kvalitetu života. Podnositelj predstavke ističe da su slučajevi poput njegovog vrlo česti, ali da raširena korupcija i nesposobnost u rumunjskom nacionalnom zdravstvenom sustavu te Nacionalnom tijelu za osobe s invaliditetom (ANPD) odvraćaju vrlo ugrožene osobe s invaliditetom od traženja svojih prava.