Predstavka br. 1030/2018 koju je podnijela Raffaella Scattolon, talijanska državljanka, o otkazivanju projekta brze željeznička linije Brescia-Verona  
Podaci o predstavci  

1030/2018

Naslov sažetka: Predstavka br. 1030/2018 koju je podnijela Raffaella Scattolon, talijanska državljanka, o otkazivanju projekta brze željeznička linije Brescia-Verona

Broj predstavke: 1030/2018

Teme: Industrija i poduzetništvo,  Okoliš,  Promet

Država: Italija

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Raffaella Scattolon

Sažetak predstavke  

Podnositeljica predstavke poziva na zaustavljanje projekta Brescia-Verona (TAV) jer smatra da je on neekonomičan i štetan za prostorno uređenje i okoliš. Želi da se provede niz analiza troškova i koristi u kojoj bi prva opcija koja bi se trebala uzeti u obzir bila nadogradnja postojećih željezničkih pruga. Na kraju, traži od europskih institucija da utvrde je li došlo do povrede zakonodavstva EU-a.