Predstavka br. 1053/2018 koju je podnio Benito Lupiañez López, španjolski državljanin, u ime žrtava prevare poduzeća iDental u Europi, o iDentalovom kršenju njihovih temeljnih prava  
Podaci o predstavci  

1053/2018

Naslov sažetka: Predstavka br. 1053/2018 koju je podnio Benito Lupiañez López, španjolski državljanin, u ime žrtava prevare poduzeća iDental u Europi, o iDentalovom kršenju njihovih temeljnih prava

Broj predstavke: 1053/2018

Teme: Prava potrošača,  Zdravlje

Država: Španjolska

Naziv udruge: Afectadas por la estafa de iDental en Europa

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Benito Lupiañez Lopez

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke tvrdi da je poduzeće iDental prevarilo tisuće ljudi i nanijelo štetu njihovom zdravlju. Žali se da je poduzeće oglašavanjem svojih subvencioniranih usluga zavaralo klijente da se „obvežu“ na potpisivanje kreditnih transakcija s bankama i onda sustavno odgađalo stomatološko liječenje. Navodi da su protiv poduzeća podnijete brojne pritužbe tijelima za zaštitu potrošača i zdravstvenim institucijama u Španjolskoj. Smatra da nedostaju prikladni propisi u tom području. Nadalje zahtijeva da se hitno zatraži od Komisije da istraži i provjeri jesu li španjolska tijela za zaštitu potrošača i zdravstvene institucije prekršila europsko zakonodavstvo kojim se štite i reguliraju prava potrošača izdavanjem dozvola i autorizacija dotičnom poduzeću.