Predstavka br. 1152/2018 koju je podnio Ferenc Tibor Zsák, mađarski državljanin, o navodnom pogoršanju zaštite okoliša i očuvanja prirode u Mađarskoj  
Podaci o predstavci  

1152/2018

Naslov sažetka: Predstavka br. 1152/2018 koju je podnio Ferenc Tibor Zsák, mađarski državljanin, o navodnom pogoršanju zaštite okoliša i očuvanja prirode u Mađarskoj

Broj predstavke: 1152/2018

Teme: Okoliš – Zaštita i očuvanje

Država: Mađarska

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Ferenc Tibor Zsák

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke žali se na navodnu nebrigu i sustavno pogoršanje u pogledu zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu okoliša u Mađarskoj. Podrobno opisuje različite faktore koji su po njegovu mišljenju doveli do ozbiljnog pogoršanja zaštite okoliša i očuvanja prirode u zemlji te tvrdi da Mađarska ne može ostvariti ciljeve utvrđene u Sedmom programu djelovanja EU-a za okoliš niti ispuniti svoje obveze na temelju Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica i Direktive 92/43/EZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore.