Predstavka br. 1165/2019 koju je podnio Alfredo Campos García, španjolski državljanin, u ime MUN2 i španjolsko-turskog udruženja, o obradi zahtjeva turskih građana za azil u Španjolskoj  
Podaci o predstavci  

1165/2019

Naslov sažetka: Predstavka br. 1165/2019 koju je podnio Alfredo Campos García, španjolski državljanin, u ime MUN2 i španjolsko-turskog udruženja, o obradi zahtjeva turskih građana za azil u Španjolskoj

Broj predstavke: 1165/2019

Teme: Temeljna prava,  Azil,  Ustavna pitanja

Država: Španjolska

Naziv udruge: MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA

Podaci o podnositeljupredstavke  

Ime: Alfredo Campos Garcia

Sažetak predstavke  

Podnositelj predstavke tvrdi da Španjolska krši pravo EU-a i navodi niz nepravilnosti u primjeni prava Zajednice o međunarodnoj zaštiti. Ističe da postupak pregledavanja zahtjeva za međunarodnu zaštitu traje više od 24 mjeseca. Također tvrdi da sustav rezervacije termina koji je dostupan preko e-uprave stalno pokazuje poruku „trenutačno nema slobodnih termina“ kada podnositelji žele podnijeti zahtjev za obnovu dokumenata, što, prema njegovu mišljenju, rezultira strašnim kršenjem obveza u vezi s dokumentacijom koja se tiče podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Nefunkcioniranje sustava rezervacije termina ima veoma štetan učinak na mogućnost uživanja prava na zapošljavanje jer podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu sada ne mogu na vrijeme obnoviti svoje dokumente i tako si ne mogu osigurati vlastita sredstva za život te su i dalje ovisni o javnom sustavu za prihvat tražitelja međunarodne zaštite. Također tvrdi da u uredima za azil i izbjeglice u Španjolskoj nema dovoljno osoblja. Na koncu se žali da španjolske vlasti još nisu pravilno prenijele u nacionalno zakonodavstvo Direktivu 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite i Direktivu 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, koje su se trebale prenijeti u nacionalne pravne sustave prije srpnja 2015.