Pronađite predstavku 

Predstavke se pojavljuju na portalu nakon što ih usvoji Odbor za predstavke. Odgovori na česta pitanja sadržavaju više informacija o obradi predstavki.

Bilo koja država članica EU-a