Israel Fulgencio spanyol állampolgár által az „Asociación Sindical Independiente de Justicia” nevében benyújtott 0036/2020. számú petíció az ideiglenesen alkalmazott köztisztviselőkkel szemben a spanyol állami hatóságok által alkalmazott, az 1999/70/EK irányelvet sértő megkülönböztetésről  
A petíció adatai  

0036/2020

Összefoglalásban szereplő cím: Israel Fulgencio spanyol állampolgár által az „Asociación Sindical Independiente de Justicia” nevében benyújtott 0036/2020. számú petíció az ideiglenesen alkalmazott köztisztviselőkkel szemben a spanyol állami hatóságok által alkalmazott, az 1999/70/EK irányelvet sértő megkülönböztetésről

Petíció száma: 0036/2020

Témakörök: Foglalkoztatás

Ország: Spanyolország

Szervezet neve: ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

A petíció benyújtójának adatai  

Név: Israel Fulgencio

A petíció összefoglalása  

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a spanyol hatóságok megsértik az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvet, valamint a határozott idejű szerződések visszaélésszerű használatáról szóló 2018. május 31-i európai parlamenti állásfoglalást, mivel súlyosan aláássák a bírósági tisztviselők munkakörülményeit. A petíció benyújtója rámutat, hogy a spanyol hatóságok ismételten és folyamatosan megsértik ezt a jogalkotási aktust. A petíció benyújtója az 1999/70/EK irányelv megfelelő átültetését kéri az „Administración de Justicia”-nál dolgozó ideiglenes köztisztviselők határozott idejű szerződéseivel való visszaélést szankcionáló hatékony és visszatartó erejű mechanizmusok tekintetében, mivel e határozott idejű szerződések állandó szerződésekké alakítása az egyetlen olyan lehetőség, amely megfelel az 1999/70/EK irányelvnek. Kéri továbbá, hogy az „Administración de Justicia” általános jogi és igazgatási részlegei számára összehívott kiválasztási eljárásokat töröljék mindaddig, amíg a fent említett irányelvnek a határozott idejű szerződésekkel való visszaélés esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően át nem ültetik.