Csóti György magyar állampolgár által a Kisebbségi Jogvédő Intézet nevében benyújtott 0041/2019. számú petíció a tulajdon visszaszolgáltatásáról több tagállamban  
A petíció adatai  

0041/2019

Összefoglalásban szereplő cím: Csóti György magyar állampolgár által a Kisebbségi Jogvédő Intézet nevében benyújtott 0041/2019. számú petíció a tulajdon visszaszolgáltatásáról több tagállamban

Petíció száma: 0041/2019

Témakörök: Belső piac,  Tulajdonjogok

Ország: Magyarország

Szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Intézet

A petíció benyújtójának adatai  

Név: György Csóti

A petíció összefoglalása  

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a jogszabályok, valamint a tulajdon visszaszolgáltatásával kapcsolatos közigazgatási és bírósági gyakorlat több tagállamban, például Szlovákiában, Romániában és Ausztriában ellentétes a tőke szabad mozgásával, az ehhez kapcsolódó eljárási jogokkal, az EU Alapjogi Chartájával és az uniós jog általános elveivel. Azzal érvel, hogy a szóban forgó jogszabályok és gyakorlatok diszkriminatív hatással vannak az uniós polgárokra a lakóhelyük és az állampolgárságuk alapján, és felszólítja az uniós intézményeket, hogy találjanak megoldást e hatás enyhítésére, még abban az esetben is, ha annak nincs jelentős hatása az egységes piac működésére.